«  Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37 Księga Psalmów 38  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawidowy. Nie unoś się gniewem na niegodziwych, Nie zazdrość czyniącym bezprawie. [2] »Bo uschną tak szybko jak trawa, Zwiędną jak kępki świeżej zieleni. [3] »Zaufaj PANU i postępuj dobrze, Mieszkaj w swej ziemi i dbaj o wierność! [4] »Rozkoszuj się PANEM, A spełni pragnienia twego serca. [5] »Powierz PANU swoją drogę, Zaufaj Mu, a On podejmie działanie. [6] »Sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, Twa prawość zajaśnieje jak słońce w południe. [7] »Wycisz się przed Panem, oczekuj Go cierpliwie, Nie złość się na tego, któremu się udaje, Na człowieka, który przeprowadza swoje niecne plany. [8] »Odstąp od gniewu, porzuć zapalczywość! Przestań się złościć! To prowadzi do zła. [9] »Niegodziwi i tak zostaną wytępieni, Ci zaś, którzy oczekują PANA, odziedziczą ziemię. [10] »Jeszcze tylko chwila i przepadnie bezbożny; Spojrzysz na jego miejsce - a tam go już nie będzie. [11] »Pokorni natomiast odziedziczą ziemię I będą rozkoszować się głębokim pokojem. [12] »Bezbożny knuje zło przeciw sprawiedliwemu, Zgrzyta na niego zębami. [13] »Pan jednak śmieje się z niego, On widzi, że nadchodzi jego kres. [14] »Bezbożni dobyli miecza, napięli swój łuk, Gotowi są powalić ubogich oraz biednych, Wymordować postępujących uczciwie, [15] »Ale ten miecz przeszyje ich własne serca, Ich własne łuki zostaną złamane. [16] »Lepsza odrobina u sprawiedliwego Niż obfitość u wielu bezbożnych. [17] »Bo możliwości bezbożnych będą ukrócone, PAN natomiast wesprze sprawiedliwych. [18] »PAN zatroszczy się o dni nienagannych, Ich dziedzictwo trwać będzie na wieki. [19] »W trudnych czasach nie spotka ich wstyd, W dniach głodu będą nasyceni. [20] »Gdyż bezbożni wyginą, A wrogowie PANA jak trawa na pastwiskach pójdą z dymem. [21] »Bezbożny pożycza i nie oddaje, Sprawiedliwy zaś okazuje łaskę - i rozdaje. [22] »Tak! Ci, którym On błogosławi, odziedziczą ziemię, A ci, których przeklina, będą wytępieni. [23] »PAN sprawia, że człowiek może iść pewnym krokiem, Cieszy się On jego drogą. [24] »Gdy się potknie, nie zostanie porzucony, Pan bowiem podtrzyma jego rękę. [25] »Byłem młody i zestarzałem się, A nie widziałem, żeby sprawiedliwy pozostał opuszczony, Nie spotkałem jego potomków żebrzących o chleb. [26] »Każdego dnia lituje się i pożycza, A jego potomstwo cieszy się błogosławieństwem. [27] »Stroń od zła i czyń dobrze, A będziesz trwał na wieki! [28] »Gdyż PAN kocha sprawiedliwy sąd I nie opuszcza Jemu oddanych - Przestępcy będą zniszczeni na wieki, A potomstwo bezbożnych zostanie wytępione. [29] »Sprawiedliwi odziedziczą ziemię I będą w niej mieszkać na zawsze. [30] »Usta sprawiedliwego rozważają mądrość, Jego język ogłasza słuszny sąd. [31] »W swoim sercu zachowuje Prawo swego Boga I nie jest chwiejny, gdy stawia swe kroki. [32] »Bezbożny czyha na sprawiedliwego, Szuka sposobu, aby go uśmiercić, [33] »Lecz PAN nie zostawi go w jego ręku I nie dopuści, by mu wyrządzono zło w chwili sądu. [34] »Oczekuj PANA i strzeż Jego drogi! On cię wywyższy, tak że odziedziczysz ziemię - Będziesz oglądał zagładę bezbożnych. [35] »Widziałem bezbożnego okrutnika. Rozpierał się jak dorodne drzewo, [36] »Ale przeminął; nie ma go już! Rozglądałem się za nim, lecz nie można go było odnaleźć. [37] »Wzoruj się na niewinnym i obserwuj prawego, Przyszłość bowiem należy do niosących pokój. [38] »Natomiast przestępcy zginą razem wzięci, Bezbożni nie mają przyszłości. [39] »Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od PANA, On jest ich zabezpieczeniem w czasie prześladowań. [40] »PAN ich wspomoże i będzie ich ratunkiem; Uratuje przed bezbożnymi i wybawi od nich, Ponieważ w Nim szukali schronienia. 
«  Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37 Księga Psalmów 38  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).