«  Księga Psalmów 39 Księga Psalmów 40 Księga Psalmów 41  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(40:1) Dla prowadzącego chór. Dawidowy. Psalm. (40:2) Z utęsknieniem czekałem na PANA I On skłonił się ku mnie - i wysłuchał mojego wołania. [2] »(40:3) Wyciągnął mnie z przepaści zagłady, Wyprowadził z grząskiego błota I postawił moje nogi na skale, Zagwarantował mi pewny krok. [3] »(40:4) Włożył w moje usta pieśń nową, Pieśń pochwalną dla naszego Boga. Wielu to zobaczy i ogarnie ich lęk - I zaufają PANU. [4] »(40:5) O, jak szczęśliwy jest człowiek, który złożył swoją ufność w PANU I nie zwraca się do wyniosłych Ani do ludzi pogrążonych w kłamstwie. [5] »(40:6) Ty, PANIE, mój Boże, dokonałeś wielkich dzieł, W Twoich cudach i planach wobec nas nikt Ci nie dorówna. Gdybym chciał je wszystkie wymienić lub omówić, Byłyby na to zbyt liczne. [6] »(40:7) Nie znalazłeś przyjemności w ofiarach ani darach - Przygotowałeś mi ciało; Nie zależało Ci na całopaleniu ani na ofierze za grzech. [7] »(40:8) Oznajmiłem zatem: Przychodzę! - W zwoju księgi napisano o mnie -  [8] »(40:9) Pragnę czynić Twą wolę, mój Boże, Twoje Prawo tkwi głęboko w mym wnętrzu. [9] »(40:10) Ogłaszałem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu, Nie zamknąłem ust - i Ty, Panie, o tym wiesz. [10] »(40:11) Twojej sprawiedliwości nie ukryłem w sercu, Opowiadałem o Twojej wierności i o Twoim zbawieniu, Twej łaski i wierności nie zataiłem przed wielkim zgromadzeniem. [11] »(40:12) Przyjdź, PANIE, nie odmawiaj mi swojej litości, Niech mnie zawsze strzeże Twa łaska oraz wierność. [12] »(40:13) Otoczyły mnie bowiem niezliczone nieszczęścia, Przygniotły mnie moje winy, nie mogę się w nich rozeznać; Mam ich więcej niż włosów na głowie I moje serce mnie zawodzi. [13] »(40:14) Zechciej mnie, o PANIE, ocalić! Pośpiesz mi, PANIE, z pomocą! [14] »(40:15) Niech się spalą ze wstydu Ci, co chcą pozbawić mnie życia, Niech się cofną i doznają upokorzenia Ci, którzy pragną mego nieszczęścia! [15] »(40:16) Niech wstyd odbierze mowę Tym, którzy mi wytykają: A widzisz! [16] »(40:17) Ci natomiast, którzy Ciebie szukają, Niech się weselą i radują w Tobie; Tym, którzy rozkochali się w Twoim zbawieniu, Niech nie zabraknie powodów, by mówić: Pan jest wielki! [17] »(40:18) To prawda, że ja jestem ubogi i biedny, Ale Pan myśli o mnie. Ty jesteś moją pomocą i moim wybawcą! Nie zwlekaj, o mój Boże! 
«  Księga Psalmów 39 Księga Psalmów 40 Księga Psalmów 41  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).