«  Księga Psalmów 45 Księga Psalmów 46 Księga Psalmów 47  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(46:1) Dla prowadzącego chór: Dla synów Koracha. Pieśń na melodię: Dziewice. (46:2) Bóg naszym schronieniem, źródłem naszej siły, Zawsze dostępną pomocą w trudnościach. [2] »(46:3) Dlatego niestraszne nam trzęsienia ziemi Ani ruchy gór na dnie potężnych mórz. [3] »(46:4) Niech sobie szumią, niech pienią się ich wody - Góry przecież drżą, gdy On okaże moc. Sela[4] »(46:5) Jest rzeka, której nurty cieszą miasto Boga, Święte mieszkanie Najwyższego. [5] »(46:6) Gdy Bóg w nim przebywa, nie grozi mu ruina, Bóg je wspomoże, zanim nadejdzie świt. [6] »(46:7) Burzą się narody, chwieją się królestwa - Gdy On wydaje głos, rozpływa się ziemia. [7] »(46:8) PAN Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba - oto nasza twierdza. Sela[8] »(46:9) Podejdźcie i przyjrzyjcie się działaniu PANA! Jak potężne cuda czyni On na ziemi! [9] »(46:10) Kładzie kres wojnom po same jej krańce, Łamie łuki i kruszy włócznie, Tarcze pali w ogniu. [10] »(46:11) Wyciszcie się! Poznajcie, że Ja jestem Bogiem, Wielkim wśród narodów, Wywyższonym na ziemi! [11] »(46:12) PAN Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba - oto nasza twierdza. Sela
«  Księga Psalmów 45 Księga Psalmów 46 Księga Psalmów 47  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).