«  Księga Psalmów 47 Księga Psalmów 48 Księga Psalmów 49  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(48:1) Pieśń. Psalm synów Koracha. (48:2) Wielki jest PAN I godny wielkiej chwały! W mieście naszego Boga Jest Jego święta góra; [2] »(48:3) Piękne to wzniesienie, radość całej ziemi, Góra Syjon - niczym szczyty północy, Miasto Wielkiego Króla. [3] »(48:4) Bóg w jego pałacach Jest niezwyciężony. [4] »(48:5) Bo oto przybyli królowie, Zwarli swe szeregi, [5] »(48:6) Lecz gdy spojrzeli, osłupieli, Przerazili się i pierzchli! [6] »(48:7) Zdjęło ich tam drżenie, Ból jak rodzącą kobietę; [7] »(48:8) Zmiótł ich podmuch silny jak wschodni wiatr, Który zatapia okręty na morzu! [8] »(48:9) Zobaczyliśmy to, o czym wcześniej słyszeliśmy - Tam, w grodzie PANA Zastępów, W mieście naszego Boga - Że On je utwierdza na wieki. Sela[9] »(48:10) Boże, w obrębie Twojej świątyni Rozważamy Twą łaskę. [10] »(48:11) Zarówno Twe imię, Boże, Jak i Twoja chwała sięgają krańców ziemi, A Twoja prawa ręka - pełna sprawiedliwości. [11] »(48:12) Niech się raduje góra Syjon I niech się weselą córki z Judy Z powodu Twoich rozstrzygnięć! [12] »(48:13) Otoczcie Syjon! Obejdźcie go! Policzcie jego wieże! [13] »(48:14) Zwróćcie uwagę, jak jest umocniony, Przejdźcie się po jego pałacach, Byście to mogli opisać przyszłemu pokoleniu, [14] »(48:15) Że ten Bóg jest naszym Bogiem na zawsze, Że On poprowadzi nas w wieczność. 
«  Księga Psalmów 47 Księga Psalmów 48 Księga Psalmów 49  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).