«  Księga Psalmów 49 Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Asafa. Bóg, Bóg JHWH przemówił I zawezwał ziemię Od wschodnich jej krańców po najdalszy zachód. [2] »Bóg zajaśniał z Syjonu Doskonałego w swym pięknie -  [3] »Oto nasz Bóg przybywa, On nie będzie milczał! Przed Nim płonie ogień, który trawi wszystko, I szaleje wokół Niego burza. [4] »Bóg z góry wzywa niebo, On przyzywa ziemię, by sądzić swój lud: [5] »Zgromadźcie Mi tu Mnie oddanych, Związanych ze Mną przymierzem zawartym nad ofiarą! [6] »Niebiosa ogłaszają Jego sprawiedliwość, Ponieważ sam Bóg przybywa jako sędzia! Sela[7] »Słuchaj, mój ludu, przemawiam do ciebie! Izraelu, chcę o tobie świadczyć: Jestem Bogiem - Ja jestem twoim Bogiem! [8] »Nie ganię cię z powodu twoich ofiar, Ciągle pamiętam o Twych całopaleniach. [9] »Nie wezmę jednak z twego domu byka I nie zabiorę kozłów z twoich zagród. [10] »Do Mnie bowiem należy to, co żyje w lasach, Zwierzyna mieszkająca na tysiącu gór. [11] »Znam całe ptactwo górskie, Moim też jest to, co biega po polach. [12] »Gdybym był głodny, nie mówiłbym ci tego, Mój przecież jest cały świat wraz z tym, co go napełnia. [13] »Czy jadam mięso byków? Czy piję krew kozłów? [14] »Ofiaruj Bogu dziękczynienie I dotrzymaj swych ślubów wobec Najwyższego! [15] »Wzywaj Mnie w dniu niedoli, Wybawię cię, a ty oddasz Mi cześć! [16] »Do bezbożnego natomiast Bóg przemawia tak: Co tobie do wyliczania moich ustaw Lub powoływania się na moje przymierze? [17] »Przecież znienawidziłeś karność I odrzuciłeś butnie moje słowa. [18] »Gdy widziałeś złodzieja, bratałeś się z nim I miałeś wspólne plany z cudzołożnikami. [19] »Twoje usta służyły złej sprawie I twój język przyczyniał się do zdrady. [20] »Nie ustajesz w intrygach przeciw bratu I znieważasz syna swojej matki. [21] »Postępowałeś tak, a ja milczałem, Nabrałeś więc przekonania, że jestem taki, jak ty. Upominam cię! Zwracam ci na to uwagę! [22] »Wy, którzy zapominacie o Bogu, spróbujcie pojąć swój błąd, Bo mogę was rozszarpać i nikt wam nie pomoże! [23] »Czci Mnie ten, kto Mi ofiaruje swe podziękowanie, Temu, kto zważa na czyny, ukażę swoje zbawienie. 
«  Księga Psalmów 49 Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).