«  Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51 Księga Psalmów 52  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(51:1) Dla prowadzącego chór. Psalm Dawida. (51:2) Dawid był wówczas po swym upadku z Batszebą i po spotkaniu z prorokiem Natanem. (51:3) Zmiłuj się nade mną, Boże, stosownie do swojej łaski; W swojej wielkiej litości wymaż moje przestępstwa! [2] »(51:4) Obmyj mnie zupełnie z mej winy I oczyść mnie z mego grzechu! [3] »(51:5) Gdyż jestem świadom swych przestępstw, Mój grzech mam wciąż przed oczami. [4] »(51:6) Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem, Popełniłem zło w Twoich oczach, Słuszne jest Twe napomnienie, Jesteś bez zarzutu w swoim sądzie. [5] »(51:7) Rzeczywiście urodziłem się w przewinieniu, Grzesznym poczęła mnie matka, [6] »(51:8) A dla Ciebie milsza jest prawda skryta na dnie duszy - Dlatego dałeś mi lekcję głębokiej mądrości. [7] »(51:9) Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony; Obmyj mnie, a stanę się bielszy niż śnieg. [8] »(51:10) Spraw, bym usłyszał radość i wesele, Niech ożyją kości, które tak skruszyłeś! [9] »(51:11) Zasłoń swoje oblicze przed moimi grzechami I wymaż wszystkie me winy. [10] »(51:12) Czyste serce stwórz we mnie, o Boże, Prawość ducha odnów w moim wnętrzu. [11] »(51:13) Nie wypędzaj mnie sprzed Twego oblicza I nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. [12] »(51:14) Przywróć mi radość z Twojego wybawienia, Wesprzyj na nowo duchem żarliwości! [13] »(51:15) Przestępców będę uczył Twoich dróg - Niech grzesznicy nawrócą się do Ciebie. [14] »(51:16) Wybaw mnie od winy za przelanie krwi, Boże, Boże mojego zbawienia, A mój język z radością rozsławi Twoją sprawiedliwość! [15] »(51:17) Panie! Otwórz moje usta, Niech me wargi ogłoszą Twą chwałę! [16] »(51:18) Bo nie znajdujesz przyjemności w ofierze; Całopalenie? Choćbym chciał Ci je złożyć, nie zechcesz. [17] »(51:19) Ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy, Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem, nie pogardzisz, o Boże. [18] »(51:20) W Twojej dobrej woli czyń dobrze Syjonowi, Odbuduj na nowo mury Jerozolimy! [19] »(51:21) Wtedy przyjmiesz z radością dary ludzi prawych, Ofiary ogniowe i całopalenia, Wtedy w szczerości serca złożą cielce na Twoim ołtarzu. 
«  Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51 Księga Psalmów 52  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).