«  Księga Psalmów 58 Księga Psalmów 59 Księga Psalmów 60  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(59:1) Dla prowadzącego chór. Na melodię: Nie niszcz. Dawidowy. Do złotej myśli. Saul rozkazał wówczas pilnować jego domu i pozbawić go życia. (59:2) Ratuj mnie od mych wrogów, mój Boże! Chroń mnie przed przeciwnikami! [2] »(59:3) Ocal mnie od czyniących nieprawość I wybaw od ludzi żądnych krwi! [3] »(59:4) Bo czyhają na moje życie, Łączą się przeciwko mnie możnowładcy, Choć nie zawiniłem i w niczym nie zgrzeszyłem, o PANIE! [4] »(59:5) Pomimo że jestem bez winy, ścigają mnie i próbują osaczyć. Obudź się, wyjdź mi naprzeciw i zobacz! [5] »(59:6) Tak, Ty, PANIE, Boże Zastępów, Boże Izraela, Powstań i nawiedź wszystkie narody! Nie pobłażaj nikomu, kto zdradliwie knuje niegodziwość! Sela[6] »(59:7) Wracają wieczorem, warczą jak psy I krążą po mieście; [7] »(59:8) Parskają pyskami, Szczerzą swoje miecze, Pewni, że nikt nie usłyszy. [8] »(59:9) Ale Ty, PANIE, śmiejesz się z nich, Szydzisz ze wszystkich narodów. [9] »(59:10) Moja mocy, Ciebie pragnę się trzymać! Gdyż Bóg jest moją twierdzą, [10] »(59:11) Mój Bóg! On ześle mi swoją łaskę, Bóg upokorzy moich prześladowców. [11] »(59:12) Nie zabijaj ich od razu, by mój lud nie zapomniał przestrogi. Wstrząśnij nimi w swojej sile, doprowadź ich do upadku, Panie, nasza tarczo! [12] »(59:13) Grzeszne są słowa z ich ust, Niech się zaplączą w swej pysze - Z powodu przekleństw i kłamstw, które wymawiają! [13] »(59:14) Wygub ich w gniewie, wygub doszczętnie! Niech i na krańcach ziemi ludzie wiedzą, że Bóg panuje w Jakubie! Sela[14] »(59:15) Wracają wieczorem, warczą jak psy I krążą po mieście. [15] »(59:16) Żądni żeru szerzą wokół grozę, I nie spoczną, aż się nie nasycą. [16] »(59:17) Lecz ja będę śpiewał o Twej mocy I weselił się o poranku Twoją łaską, Ponieważ byłeś mi warownią I schronieniem w czasie niedoli. [17] »(59:18) Moja mocy, Tobie będę grał, Gdyż Ty, Boże, jesteś moją twierdzą - Boże mój, który darzysz mnie łaską. 
«  Księga Psalmów 58 Księga Psalmów 59 Księga Psalmów 60  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).