«  Księga Psalmów 67 Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(68:1) Dla prowadzącego chór. Dawidowy. Psalm. Pieśń. (68:2) Powstaje Bóg! Jego wrogowie idą w rozsypkę I uciekają przed Nim ci, którzy Go nienawidzą. [2] »(68:3) Rozpędzasz ich tak, jak rozpędza się dym, Jak rozpływa się wosk wobec ognia - Tak giną bezbożni przed Bogiem. [3] »(68:4) Lecz sprawiedliwi radują się, Tryskają szczęściem przed obliczem Boga, Skaczą z radości! [4] »(68:5) Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu! Torujcie drogę Temu, który mknie na obłokach! Jego imię brzmi JHWH - radujcie się przed Nim! [5] »(68:6) Bóg jest ojcem sierot oraz sędzią wdów, On, przebywający w swym świętym przybytku. [6] »(68:7) Bóg zapewnia samotnym ognisko domowe, On przywraca więźniom pomyślność - W suchej ziemi zostali tylko oporni. [7] »(68:8) Boże, gdy wyruszałeś na czele swego ludu, Kiedy nas prowadziłeś przez pustkowia, Sela, [8] »(68:9) Ziemia drżała! Tak - niebo spływało deszczem Przed obliczem Boga, który nawiedził Synaj, Przed obliczem Boga - Boga Izraela. [9] »(68:10) Na znak szczodrości, Boże, nasyciłeś deszczem swoje dziedzictwo, A tym, którzy byli zmęczeni, Ty sam przywróciłeś siły. [10] »(68:11) Twój lud swymi rodzinami zamieszkał w tej ziemi; Ty w swej dobroci, Boże, przygotowałeś ją dla ubogich. [11] »(68:12) Pan daje hasło! Wielki jest zastęp tych, które głoszą dobrą wieść! [12] »(68:13) Uciekają królowie i ich wojska z nimi! Tak, uciekają! A po domach kobiety rozdzielają łup. [13] »(68:14) Po co chcecie odpoczywać pomiędzy jukami, Gdy skrzydła gołębicy pokryte są srebrem, A jej pióra mienią się żółtozielonym złotem? [14] »(68:15) Kiedy Wszechmocny rozproszył królów tej ziemi, Na Salmonie spadł śnieg. [15] »(68:16) Góra Baszan to góra godna Boga, Góra Baszan jest górą wielu szczytów. [16] »(68:17) Dlaczego, szczyty górskie, przyglądacie się zazdrośnie Górze, na której Bóg zapragnął mieć siedzibę? Tak, PAN na niej zamieszka na zawsze. [17] »(68:18) Rydwanów Boga nie da się policzyć - jest ich wiele tysięcy! Na nich Pan z Synaju przybył do świątyni! [18] »(68:19) Wstąpiłeś na wysokość, powiodłeś jeńców, Ludzi przyjąłeś jako dary, Nawet uparci musieli przyznać, że PAN jest Bogiem. [19] »(68:20) Błogosławiony niech będzie Pan! Bóg - nasze zbawienie - codziennie niesie nasz ciężar. Sela[20] »(68:21) On jest dla nas Bogiem wciąż zsyłającym ratunek, JHWH, nasz Pan, w obliczu śmierci zawsze wskazuje nam wyjście. [21] »(68:22) Tak, Bóg roztrzaska głowę swoich wrogów, Włochaty łeb zawziętych w swej niegodziwości. [22] »(68:23) Pan powiedział: Sprawię, że zawrócą z Baszanu, Zawrócą choćby z głębin morza, [23] »(68:24) Aby twoja noga brodziła we krwi, A języki twych psów nasyciły się wśród wrogów. [24] »(68:25) Tak, wiemy, jak wyruszasz, Boże! Wiem, jak wychodzi mój Bóg i Król ze świątyni. [25] »(68:26) Na przedzie - śpiewacy, za nimi - harfiarze, W środku młode panny biją w tamburyny. [26] »(68:27) Błogosławcie Boga w swoich zgromadzeniach, Błogosławcie PANA w sercu Izraela. [27] »(68:28) Tam kroczy władca, najmniejszy, Beniamin, Potem książęta Judy idą z okrzykami, Dalej książęta Zebulona, książęta Naftalego. [28] »(68:29) To Bóg natchnął cię siłą! Boże, okaż swoją moc! Utrwal to, co dla nas uczyniłeś. [29] »(68:30) Z powodu Twej świątyni, wzniesionej nad Jerozolimą, Królowie niosą Ci dary. [30] »(68:31) Pokonaj bestie, które kryją się w trzcinie, Bandę osiłków prężących się jak młode byki! Dla nich liczą się kawałki srebra - Rozprosz ludy, które pragną walki! [31] »(68:32) Niech przybędą dostojnicy z Egiptu, A Kusz przybiegnie wyciągnąć swe ręce do Boga! [32] »(68:33) Królestwa ziemi, zaśpiewajcie Bogu! O, zagrajcie Panu, Sela[33] »(68:34) Pędzącemu po niebie, Po odwiecznym niebie. On podnosi swój głos - Potężny! [34] »(68:35) Uznajcie moc Boga, Jego majestat w Izraelu I moc znad obłoków. [35] »(68:36) Bóg wzbudza lęk ze swej świątyni; Bóg Izraela daje moc i siłę ludowi. Bóg - niech będzie błogosławiony! 
«  Księga Psalmów 67 Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).