«  Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69 Księga Psalmów 70  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(69:1) Dla prowadzącego chór. Na melodię: Lilie. Dawidowy. (69:2) Wybaw mnie, Boże, Bo nurt sięga mi już gardła! [2] »(69:3) Ugrzązłem w głębokim bagnie, brak mi oparcia dla stóp, Zewsząd otoczyła mnie głębia i porywa mnie prąd. [3] »(69:4) Zmęczyłem się wołaniem, gardło wyschło mi na wiór, Oczy słabną, gdy wypatruję, czy nadchodzi mój Bóg. [4] »(69:5) Więcej niż włosów na mej głowie Jest tych, którzy mnie bezpodstawnie nienawidzą. Moi zakłamani wrogowie są ode mnie silniejsi i dążą do mej zguby! Czy mam zwrócić to, czego nie zagrabiłem? [5] »(69:6) Boże, Ty znasz moją głupotę I moje błędy nie są Ci tajne. [6] »(69:7) Niech z mojego powodu nie zostaną zawstydzeni Ci, którzy na Ciebie czekają, Boże, PANIE Zastępów! Niech przeze mnie nie zostaną upokorzeni Ci, którzy Ciebie szukają, Boże Izraela! [7] »(69:8) Gdyż to dla Ciebie znoszę zniewagi, Obelga okrywa mi twarz. [8] »(69:9) Stałem się obcym dla moich braci, Cudzoziemcem dla synów mej matki, [9] »(69:10) Bo żarliwość o Twój dom mnie pochłania I spadły na mnie zniewagi urągających Tobie. [10] »(69:11) Gdy wypłakiwałem w poście moją duszę, Spotkały mnie za to zniewagi. [11] »(69:12) Gdy jako szatę wdziałem pokutny wór, Dostarczyłem im tylko powodu do kpin. [12] »(69:13) Plotkują o mnie siedzący w bramie I przy dźwiękach strun rozprawiają pijący piwo. [13] »(69:14) Lecz ja modlę się do Ciebie, PANIE, licząc na czas Twej przychylności. Boże, odpowiedz mi w swej wielkiej łasce, W wierności Twojego zbawienia! [14] »(69:15) Wyratuj mnie z błota, abym nie utonął! Wybaw od zaciekłych wrogów oraz z głębin wód! [15] »(69:16) Niech mnie nie wciągnie wir, Niech nie pochłonie mnie głębia, Niech otchłań nie zamknie nade mną swych warg! [16] »(69:17) Odpowiedz mi, PANIE, Twa łaska jest tak dobra, W swym wielkim miłosierdziu przypomnij sobie o mnie! [17] »(69:18) Nie zakrywaj oblicza przed swym sługą. Jestem w niedoli. Pośpiesz mi z odpowiedzią! [18] »(69:19) Zbliż się do mej duszy, odkup ją! Wykup mnie przez wzgląd na mych wrogów! [19] »(69:20) Ty znasz moją zniewagę, mój wstyd i złą sławę; Masz przed sobą wszystkich moich dręczycieli! [20] »(69:21) Zniewaga złamała mi serce - jestem chory; Oczekiwałem współczucia, lecz go nie było, I pocieszycieli, ale nie znalazłem. [21] »(69:22) W łaknieniu podali mi truciznę, A w pragnieniu napoili octem. [22] »(69:23) Niech ich stół będzie im pułapką, A ich powodzenie - potrzaskiem! [23] »(69:24) Niech pociemnieje im w oczach, tak by nie widzieli, I odbierz pewność ich krokom! [24] »(69:25) Wylej na nich swe oburzenie, Niech ich dosięgnie żar Twojego gniewu! [25] »(69:26) Niech ich siedziba będzie spustoszona, A w ich namiotach niech zabraknie mieszkańca. [26] »(69:27) Bo prześladują tego, którego Ty uderzyłeś, Pomnażają ból przebitego przez Ciebie. [27] »(69:28) Do ich winy dodaj kolejną winę, Niech nie dostąpią Twej sprawiedliwości! [28] »(69:29) Niech będą wymazani ze zwoju życia I niech nie będą zapisani ze sprawiedliwymi! [29] »(69:30) Ja natomiast jestem nędzny i obolały; Niech Twe zbawienie podźwignie mnie, Boże! [30] »(69:31) Oto będę wielbił pieśnią imię Boga I uwielbiał Go pełen wdzięczności. [31] »(69:32) Będzie to lepsze dla PANA niż cielę, Niż cały byk z rogami i racicami. [32] »(69:33) Niechaj zobaczą to upokorzeni i niech się rozweselą! Poszukujący Boga, niech zmężnieją wam serca! [33] »(69:34) Bo PAN wysłuchuje biednych I nie gardzi swoimi więźniami. [34] »(69:35) Niech Go wielbią niebiosa i ziemia, Morza i wszystko, co je napełnia! [35] »(69:36) Gdyż Bóg wybawi Syjon! On odbuduje miasta Judy, Lud weźmie w posiadanie te miejsca. [36] »(69:37) Potomstwo Jego sług odziedziczy tę ziemię, Osiądą w niej ci, którzy pokochali Jego imię. 
«  Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69 Księga Psalmów 70  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).