«  Księga Psalmów 71 Księga Psalmów 72 Księga Psalmów 73  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Salomonowy. Boże! Podsuwaj królowi swoje rozstrzygnięcia I swoją sprawiedliwość synowi królewskiemu, [2] »Aby sądził Twój lud sprawiedliwie I ubogich traktował zgodnie z prawem. [3] »Niech góry zapewniają ludziom pokój I niech sprawiedliwością owocują pagórki. [4] »Niech zapewnia ochronę ubogim wśród ludu, Ratuje dzieci biednych i depcze gnębicieli. [5] »Niech panuje, dopóki wstaje słońce, Dopóki wschodzi księżyc - z pokolenia w pokolenie. [6] »Niech pada niczym deszcz na skoszoną trawę, Niczym ulewa, która nawadnia ziemię! [7] »Niech za jego dni zakwitnie sprawiedliwość, Niech trwa pokój, dopóki wschodzi księżyc, [8] »Niech panuje od morza do morza I od Rzeki aż do krańców ziemi! [9] »Niech przed jego obliczem płaszczą się wrogowie, Jego nieprzyjaciele niech zlizują proch z ziemi! [10] »Królowie Tarszisz i wysp niech złożą dary, A królowie Szeby i Saby - daninę. [11] »Niech mu pokłon składają wszyscy królowie, Wszystkie narody niech mu usługują! [12] »Bo będzie ratował biednego, który woła o pomoc, I ubogiego, który znajdzie się w potrzebie, [13] »Okaże litość słabym i bezradnym I wybawi dusze ludzi pognębionych. [14] »Przed przemocą i gwałtem ochroni ich życie, A ich krew będzie cenna w jego oczach. [15] »Niech żyje i niech go obdarują złotem Szeby! Niech zawsze modlą się o niego - Cały dzień niech mu życzą szczęścia! [16] »Niech zboże bogactwem zaleje tę ziemię, Niech szczyty gór zakołyszą się łanami, Niech owoc jego drzew przywodzi na myśl Liban I niech miasta zakwitną tak, jak trawa ziemi. [17] »A jego imię? Oby trwało wiecznie! Dopóki świeci słońce, niech noszą je następcy; Niech ludzie błogosławią nim sobie wzajemnie, A wszystkie narody niech mu życzą szczęścia! [18] »Niech będzie błogosławiony PAN, Bóg - Bóg Izraela, On - tak, On jedynie - dokonuje cudów! [19] »Niech będzie błogosławione na wieki Jego chwalebne imię I niech Jego chwała wypełnia całą ziemię! Niech tak się stanie, O, niech tak się stanie! [20] »Koniec modlitw Dawida, syna Jessaja. 
«  Księga Psalmów 71 Księga Psalmów 72 Księga Psalmów 73  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).