«  Księga Psalmów 7 Księga Psalmów 8 Księga Psalmów 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(8:1) Dla prowadzącego chór. Na radosną melodię. Psalm Dawida. (8:2) PANIE, nasz Władco, Jak wspaniałe jest Twe imię na tej ziemi! Chcę wysławiać Twój majestat nad niebiosa. [2] »(8:3) Z ust niemowląt i osesków odebrałeś sobie chwałę, Na przekór swym nieprzyjaciołom, Aby zmiażdżyć wroga i mściciela. [3] »(8:4) Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twoich rąk, Na księżyc oraz gwiazdy, które Ty tam umieściłeś, [4] »(8:5) To myślę: Czym jest człowiek, że pamiętasz o nim? Albo syn człowieczy, że tak o niego dbasz? [5] »(8:6) Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, A uwieńczysz chwałą i godnością. [6] »(8:7) Dasz mu władzę nad dziełami swoich rąk, Tak jak wszystko powierzyłeś jego pieczy: [7] »(8:8) Owce, wszelkie bydło, Zwierzęta szczerych pól; [8] »(8:9) Ptaki sponad chmur, ryby z głębin wód - I wszystko, co przemierza szlaki mórz. [9] »(8:10) PANIE, nasz Władco, Jak wspaniałe jest Twe imię na tej ziemi! 
«  Księga Psalmów 7 Księga Psalmów 8 Księga Psalmów 9  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).