«  Księga Psalmów 79 Księga Psalmów 80 Księga Psalmów 81  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(80:1) Dla prowadzącego chór. Na melodię: Lilie. Wyznanie. Asafowy. Psalm. (80:2) Pasterzu Izraela, zechciej nas wysłuchać! Ty, który prowadzisz Józefa jak trzodę, Który zasiadasz na cherubach, Objaw swój majestat! [2] »(80:3) Przed obliczem Efraima, Beniamina i Manassesa Okaż swoją moc i przybądź z wybawieniem! [3] »(80:4) Boże! Odnów nas! Rozjaśnij swoje oblicze, A będziemy zbawieni! [4] »(80:5) PANIE, Boże Zastępów, jak długo będziesz się gniewał, Pomimo modlitwy swego ludu? [5] »(80:6) Karmisz nas płaczem jak chlebem I obficie poisz łzami. [6] »(80:7) Uczyniłeś nas powodem niezgody dla naszych sąsiadów, Drwią sobie z nas nasi wrogowie. [7] »(80:8) Boże Zastępów! Odnów nas! Rozjaśnij swoje oblicze, A będziemy zbawieni! [8] »(80:9) Wyrwałeś nas niczym winorośl z Egiptu, Wygnałeś narody i ją zasadziłeś. [9] »(80:10) Przygotowałeś jej grunt, Zapuściła korzenie i wypełniła ziemię. [10] »(80:11) Rzuciła swój cień na góry, Oplotła gałązkami cedry. [11] »(80:12) Wypuściła pędy ku Morzu I ku Rzece swe latorośle. [12] »(80:13) Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie, Tak że obrywał ją każdy włóczęga? [13] »(80:14) Rył ją dzik z lasu, Pasło się w niej wszystko, co hasa po polach. [14] »(80:15) Boże Zastępów! Zawróć! Popatrz z nieba! Zauważ! Zatroszcz się o tę biedną winorośl, [15] »(80:16) O szczep, który zasadziła Twoja prawa ręka, O syna, którego sobie wychowałeś. [16] »(80:17) Leży teraz spalona, odcięta - Przy Twojej srogości zginie! [17] »(80:18) Niech Twoja dłoń spocznie na człowieku Twojej prawicy, Na synu człowieczym, którego postanowiłeś wzmocnić, [18] »(80:19) A my już nie odstąpimy od Ciebie. Zachowaj nas przy życiu, Abyśmy mogli wzywać Twojego imienia! [19] »(80:20) PANIE, Boże Zastępów! Odnów nas! Rozjaśnij swoje oblicze, A będziemy zbawieni! 
«  Księga Psalmów 79 Księga Psalmów 80 Księga Psalmów 81  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).