«  Księga Psalmów 80 Księga Psalmów 81 Księga Psalmów 82  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(81:1) Dla prowadzącego chór. Na radosną melodię. Asafowy. (81:2) Śpiewajcie radośnie Bogu, który jest naszą mocą, Wznieście okrzyk na cześć Boga Jakuba! [2] »(81:3) Zanućcie pieśń i uderzcie w tamburyn, W cytrę o miłym dźwięku oraz w harfę! [3] »(81:4) Zadmijcie w róg przy blasku księżyca, W czasie pełni, w dniu naszego święta, [4] »(81:5) Gdyż taką ustawę nadano ci, Izraelu, Takie jest rozstrzygnięcie Boga Jakuba! [5] »(81:6) To jako postanowienie ogłosił Józefowi, Gdy wystąpił przeciwko ziemi egipskiej - Słyszę język, którego nie znałem: [6] »(81:7) Oto zdjąłem ciężar z jego ramion, Jego dłonie już nie będą dźwigać koszy. [7] »(81:8) Wołałeś w niedoli i przybyłem z wyzwoleniem, Odpowiedziałem ci z miejsca, gdzie kryją się gromy, Poddałem cię próbie przy wodach Meriba. Sela[8] »(81:9) Słuchaj, mój ludu, bo cię upominam! Izraelu, obyś mnie posłuchał! [9] »(81:10) Nie obieraj sobie więcej bóstw nieznanych Ani nie bij pokłonów cudzym bożkom! [10] »(81:11) Ja, PAN, jestem twoim Bogiem, Ja cię wyprowadziłem z ziemi egipskiej! Otwórz usta - szeroko - a Ja je napełnię! [11] »(81:12) Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu I Izrael nie był mi uległy. [12] »(81:13) Dlatego wydałem go zatwardziałości ich serc, By postępowali według swych własnych rad. [13] »(81:14) O, gdyby mój lud Mnie posłuchał, Gdyby Izrael poszedł moimi drogami! [14] »(81:15) Szybko upokorzyłbym jego wrogów I zwrócił swoją rękę przeciw nieprzyjaciołom! [15] »(81:16) Nieprzychylni PANU ulegliby ludowi, A czas jego trwania rozciągałby się na wieki. [16] »(81:17) Karmiłbym go najlepszą pszenicą I syciłbym miodem ze skały. 
«  Księga Psalmów 80 Księga Psalmów 81 Księga Psalmów 82  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).