«  Księga Psalmów 82 Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(83:1) Pieśń. Psalm Asafa. (83:2) Boże, nie bądź bezczynny, nie milcz! Boże, nie zachowuj spokoju! [2] »(83:3) Bo oto burzą się Twoi wrogowie, Głowę podnoszą ci, którzy Cię nienawidzą. [3] »(83:4) Knują spisek przeciw Twemu ludowi, Naradzają się przeciw tym, których chronisz. [4] »(83:5) Mówią: Chodźmy, wymażmy ich spośród narodów, Niech już nikt nie wspomina o Izraelu! [5] »(83:6) Tak, radzili zgodnie, Przeciw Tobie zawarły przymierze [6] »(83:7) Namioty Edomitów i Ismaelitów, Moabitów i Hagrytów, [7] »(83:8) Gebal, Ammon i Amalek, Filistea wraz z mieszkańcami Tyru. [8] »(83:9) Również Aszur dołączył do nich, Wsparł synów Lota ramieniem. Sela[9] »(83:10) Uczyń im tak, jak Midianitom, Jak Siserze i Jabinowi nad potokiem Kiszon, [10] »(83:11) Kiedy zostali wytępieni w En-Dor I stali się nawozem ziemi. [11] »(83:12) Postąp z nimi, z ich dostojnikami, jak z Orebem i Zeebem, Jak z Zebachem i Salmuną, i ze wszystkimi ich książętami, [12] »(83:13) Którzy mieli chęć wziąć w posiadanie pastwiska Boga! [13] »(83:14) O, mój Boże, uczyń z nimi jak z zawieruchą, Jak z plewą wobec wiatru. [14] »(83:15) Jak z ogniem, który pochłania las, Jak z płomieniem, co pożera góry -  [15] »(83:16) Tak właśnie ich ścigaj swą burzą I swym huraganem wzbudź w nich trwogę! [16] »(83:17) Okryj ich twarze hańbą, Niech szukają Twojego imienia, PANIE! [17] »(83:18) Niech się zawstydzą i przerażą na zawsze, Niech będą pohańbieni i zginą! [18] »(83:19) Tak, by poznali, że Ty - bo tylko Twoje imię brzmi JHWH - Jesteś Najwyższy, władasz całą ziemią. 
«  Księga Psalmów 82 Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).