«  Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(84:1) Dla prowadzącego chór. Na radosną melodię. Dla synów Koracha. Psalm. (84:2) O, PANIE Zastępów, Jak kochane są Twoje przybytki! [2] »(84:3) Moja dusza omdlewa z tęsknoty, Pragnie znaleźć się w przedsionkach PANA. Całym sercem i ciałem wyrywam się do żywego Boga! [3] »(84:4) Wróbel również znalazł swój domek I jaskółka gniazdo dla swoich pisklątek Blisko Twoich ołtarzy, PANIE Zastępów, Mój Królu i mój Boże! [4] »(84:5) O, jak szczęśliwi są ci, którzy mieszkają w Twym domu I nieustannie Cię chwalą! Sela[5] »(84:6) O, jak szczęśliwy jest człowiek, który swą siłę ma w Tobie, A w sercu pragnienie, by wciąż być bliżej Ciebie. [6] »(84:7) Taki, idąc doliną płaczu, potrafi zamienić ją w źródło, Powodzeniem okrywa mu ją wczesny deszcz. [7] »(84:8) Wciąż będzie doznawał posilenia, Aż się zjawi u Boga na Syjonie. [8] »(84:9) PANIE, Boże Zastępów, usłysz moją modlitwę, Skłoń swe ucho, Boże Jakuba! Sela[9] »(84:10) Boże, nasza tarczo, popatrz, Spójrz na twarz Twojego pomazańca! [10] »(84:11) Gdyż lepszy jest dzień w Twych przedsionkach Niż gdzie indziej tysiąc! Wolę miejsce w progach domu mego Boga Niż towarzystwo w namiotach bezbożnego. [11] »(84:12) Gdyż PAN, Bóg, jest słońcem i tarczą, PAN darzy łaską, On też wieńczy chwałą I nie odmawia dobra tym, Którzy żyją w czystości. [12] »(84:13) O, PANIE Zastępów, Jak szczęśliwy jest człowiek, Który ufa Tobie! 
«  Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).