«  Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85 Księga Psalmów 86  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(85:1) Dla prowadzącego chór. Dla synów Koracha. Psalm. (85:2) PANIE, okazałeś przychylność swej ziemi, Odmieniłeś niedolę Jakuba, [2] »(85:3) Odpuściłeś winę swego ludu, Zakryłeś wszystkie jego grzechy. Sela[3] »(85:4) Uśmierzyłeś całą swoją złość, Ugasiłeś żar swojego gniewu. [4] »(85:5) Odnów nas, Boże naszego zbawienia, Powstrzymaj swoje wzburzenie. [5] »(85:6) Czy zamierzasz się gniewać na wieki, Czy Twój gniew ma spaść na przyszłe pokolenia? [6] »(85:7) Ożyw nas raczej na nowo, Niech Twój lud rozraduje się w Tobie! [7] »(85:8) Okaż nam, PANIE, swoją łaskę, Daj dostąpić Twojego zbawienia! [8] »(85:9) Chcę posłuchać, co odpowie Bóg: Oto PAN ogłasza pokój Dla swego ludu, dla Jemu oddanych; Niech nie powracają do swojej głupoty. [9] »(85:10) Naprawdę bliskie jest zbawienie Tym, którzy się Go boją, Tak aby chwała mogła mieszkać w naszej ziemi, [10] »(85:11) Aby łaska mogła spotkać prawdę, A sprawiedliwość ucałować pokój. [11] »(85:12) Oto prawda wykiełkuje z ziemi, Z nieba wyjrzy sprawiedliwość, [12] »(85:13) PAN otoczy nas swym dobrem I nasza ziemia wyda swój plon. [13] »(85:14) Sprawiedliwość wyruszy przed Nim I wytyczy drogę Jego krokom. 
«  Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85 Księga Psalmów 86  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).