«  Księga Psalmów 88 Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(89:1) Pieśń pouczająca. Etana Ezrachity. (89:2) Będę wysławiał na wieki dzieła łaski PANA! Własnymi ustami będę głosił Twą wierność pokoleniom. [2] »(89:3) Bo stwierdziłem: Twoja łaska trwać będzie na wieki, Twoja wierność jest pewna jak niebiosa! [3] »(89:4) Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, Przysiągłem swemu słudze Dawidowi: [4] »(89:5) Twe potomstwo utwierdzę na wieki, Zapewnię ci tron na pokolenia. Sela[5] »(89:6) Tak, PANIE, nieboskłon sławi Twoje cuda, Twoją wierność głoszą w zgromadzeniu świętych. [6] »(89:7) Bo kto na obłokach dorównuje PANU, Kto przypomina PANA pośród synów Bożych? [7] »(89:8) Bóg budzący respekt przebywa w radzie świętych, Mocniejszy i groźniejszy niż wszyscy wokół Niego. [8] »(89:9) PANIE, Boże Zastępów, kto jest taki, jak Ty? O, potężny PANIE! Ciebie otacza wierność! [9] »(89:10) Ty panujesz nad wzburzonym morzem, A kiedy wznosi swe fale, Ty je uspokajasz. [10] »(89:11) Ty, jak niepysznego, zmiażdżyłeś potwora, Siłą swego ramienia rozproszyłeś wrogów. [11] »(89:12) Twoje są niebiosa i Twoja jest ziemia: Ty stworzyłeś świat i to, co go wypełnia. [12] »(89:13) Ty ustanowiłeś północ i południe; Tabor i Hermon cieszą się Twym imieniem. [13] »(89:14) Twoje jest mężne ramię I mocna Twoja ręka - Wzniesiona wysoko Twoja prawa dłoń. [14] »(89:15) Na sprawiedliwości i prawie opiera się Twój tron, Łaska oraz prawda znaczą Twą obecność. [15] »(89:16) O, jak szczęśliwy jest lud, który wie, co to okrzyk radości! PANIE, będzie on chodził w świetle Twego oblicza, [16] »(89:17) Przez cały dzień cieszył się Twoim imieniem, A Twoja sprawiedliwość będzie go wywyższać. [17] »(89:18) Tak, Ty jesteś ozdobą jego mocy - Dzięki Twej przychylności rośnie nasza potęga. [18] »(89:19) Gdyż do Pana należy nasza tarcza, Do Świętego Izraela należy nasz król. [19] »(89:20) Kiedyś oddanym Tobie powiedziałeś w widzeniu: Postawiłem chłopca ponad bohaterem, Wywyższyłem wybranego z ludu; [20] »(89:21) Znalazłem mego sługę Dawida I namaściłem go mym świętym olejem. [21] »(89:22) Przy nim będzie moja pewna ręka. Tak! Jego właśnie me ramię umocni! [22] »(89:23) Nie przechytrzy go wróg, Żaden podły człowiek nie pognębi. [23] »(89:24) Na jego oczach zgniotę jego przeciwników I uderzę tych, którzy go nienawidzą. [24] »(89:25) Moja wierność i łaska będą mu towarzyszyć I w moim imieniu odniesie on zwycięstwo. [25] »(89:26) Jego rękę położę na morzu, Jego prawą dłoń - nad rzekami. [26] »(89:27) On będzie do mnie mówił: Ty jesteś mym Ojcem, Moim Bogiem i opoką mojego zbawienia. [27] »(89:28) Ja natomiast jego uczynię pierworodnym I najwyższym pośród królów ziemi. [28] »(89:29) Zawsze będzie cieszył się mą łaską, A moje przymierze z nim będzie niewzruszone. [29] »(89:30) I utrwalę rządy jego potomków na wieki, Jego tron będzie trwał tak długo jak dni niebios. [30] »(89:31) Jeśli jego synowie porzucą moje Prawo Lub nie będą stosować się do moich rozstrzygnięć, [31] »(89:32) Albo jeśli pogwałcą moje ustawy I odwrócą się od moich przykazań, [32] »(89:33) To kijem uderzę ich za te przestępstwa, Plagami ukażę ich winę, [33] »(89:34) Lecz mojej łaski mu nie odmówię Ani nie odstąpię od wierności; [34] »(89:35) Nie pogwałcę mego przymierza I tego, co wyszło z moich ust, nie zmienię. [35] »(89:36) Raz w mej świętości przysiągłem - I nie zawiodę Dawida! [36] »(89:37) Jego potomstwo trwać będzie na wieki, A jego tron przede Mną będzie niczym słońce, [37] »(89:38) Będzie jak księżyc, który wiecznie świeci - Wierny świadek na nieboskłonie. Sela[38] »(89:39) Lecz oto sam odrzuciłeś, odtrąciłeś I rozgniewałeś się na swego pomazańca! [39] »(89:40) Zerwałeś przymierze ze swym sługą, Rzuciłeś na ziemię jego koronę. [40] »(89:41) Rozbiłeś wszystkie jego mury, Obróciłeś w gruzy jego twierdze. [41] »(89:42) Grabią go wszyscy przechodnie na drodze, Stał się pośmiewiskiem dla sąsiadów. [42] »(89:43) Doprowadziłeś do zwycięstwa jego nieprzyjaciół, Sprawiłeś radość wszystkim jego wrogom. [43] »(89:44) Stępiłeś też ostrze jego miecza I za Twoją sprawą nie ostał się w bitwie. [44] »(89:45) Pozwoliłeś, by przygasła jego świetność I jego tron przewróciłeś na ziemię. [45] »(89:46) Skróciłeś dni jego młodości, Okryłeś go wstydem. Sela[46] »(89:47) Jak długo, PANIE? Czy na zawsze będziesz się ukrywał? Czy Twój gniew będzie płonął jak ogień? [47] »(89:48) Wspomnij o mnie, jak krótkie jest me życie, Jak znikomymi stworzyłeś wszystkich synów ludzkich! [48] »(89:49) Gdzie bohater, który by żył i nie zaznał śmierci Albo wyrwał swą duszę z mocy świata zmarłych? Sela[49] »(89:50) Gdzie są, Panie, Twe dawne dzieła łaski, Które przysiągłeś w swej wierności Dawidowi? [50] »(89:51) Wejrzyj, Panie, na hańbę swoich sług, Którą ciągle noszę w mej pamięci. Wejrzyj na te wszystkie wielkie ludy, [51] »(89:52) Na Twych wrogów, PANIE, którzy znieważali, Którzy ośmieszali kroki Twego pomazańca. [52] »(89:53) Niech na wieki będzie błogosławiony nasz PAN! O, tak! Niech tak się stanie! 
«  Księga Psalmów 88 Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).