«  Księga Psalmów 8 Księga Psalmów 9 Księga Psalmów 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(9:1) Dla prowadzącego chór. Na melodię: Umrzyj za syna. Psalm Dawida. (9:2) PANIE, będę Cię wielbił całym swoim sercem, Będę wyliczał wszystkie Twoje cuda, [2] »(9:3) Będę się cieszył i radował w Tobie, Śpiewał, o Najwyższy, na cześć Twego imienia! [3] »(9:4) Moi wrogowie odstąpią, Potkną się i padną przed Tobą, [4] »(9:5) Bo dokonałeś sądu i ogłosiłeś wyrok w mojej sprawie, Jako sprawiedliwy Sędzia zasiadłeś na swoim tronie. [5] »(9:6) Zgromiłeś narody, zniszczyłeś bezbożnych, Ich imię na wieki wymazałeś, [6] »(9:7) Wróg legł w gruzach na zawsze, Poburzyłeś miasta, ich świetność idzie w niepamięć. [7] »(9:8) PAN jednak króluje na wieki; Tron gotowy, On zasiada na sąd! [8] »(9:9) Będzie sądził świat sprawiedliwie, Sprawy narodów rozstrzygnie bezstronnie. [9] »(9:10) PAN będzie schronieniem dla uciśnionego, Schronieniem na czas niedoli. [10] »(9:11) Ludzie znający Twe imię będą ufać Tobie, Bo nie opuszczasz, PANIE, tych, którzy Ciebie szukają. [11] »(9:12) Śpiewajcie PANU mieszkającemu na Syjonie, Rozgłaszajcie wśród ludów Jego dzieła! [12] »(9:13) Gdyż Stróż sprawiedliwości nie zapomniał o nich, On pamięta o wołaniu uciśnionych. [13] »(9:14) Zmiłuj się nade mną, PANIE! Ty mnie możesz podnieść nawet u bram śmierci, Zajmij się tym całym utrapieniem, Którego nie skąpią mi ludzie nienawistni. [14] »(9:15) Chciałbym pełnię Twojej chwały głosić w bramach Córki Syjonu I wreszcie się nacieszyć Twoim wybawieniem. [15] »(9:16) Narody wpadły w dół przez siebie wykopany, W sieci przez nie zastawionej uwięzła ich własna noga. [16] »(9:17) A PAN się objawił! Odbył sąd. Bezbożny uwikłał się w dzieło własnych rąk. Sela[17] »(9:18) Zawrócą bezbożni do świata umarłych, Skończą tam te wszystkie narody, które nie pamiętają o Bogu. [18] »(9:19) Biedny bowiem nie na zawsze będzie zapomniany, Nadzieja ubogich nie przepadnie na wieki. [19] »(9:20) Powstań, PANIE! Nie dopuść do tryumfu człowieka, Niech się dokona przed Tobą sąd nad narodami! [20] »(9:21) Przejmij je trwogą, PANIE, Niech narody będą świadome, że są tylko ludźmi. Sela
«  Księga Psalmów 8 Księga Psalmów 9 Księga Psalmów 10  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).