«  Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90 Księga Psalmów 91  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Modlitwa Mojżesza, męża Bożego. Panie, Ty byłeś naszą ostoją Z pokolenia w pokolenie. [2] »Zanim powstały góry, Zanim zrodziłeś ziemię i świat, Od wieków na wieki, Jesteś Ty - Bóg! [3] »Ty też obracasz człowieka w proch I mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy! [4] »Gdyż tysiąc lat w Twoich oczach Jest jak dzień wczorajszy, już miniony, I jak warta nocnej straży. [5] »Porywasz ich jak nurt powodzi, są jak sen o poranku, Jak trawa, co przemija: [6] »Rano kwitnie i dojrzewa, Pod wieczór więdnie i usycha. [7] »Tak właśnie niszczy nas Twój gniew, A Twa surowość przeraża. [8] »Położyłeś przed sobą nasze winy, Nasze tajemnice są jawne przed Tobą. [9] »Wszystkie nasze dni gasną przy Twoim wzburzeniu, A lata jak westchnienie - ulatują. [10] »Nasze życie rozciąga się na lat siedemdziesiąt, A jeżeli starczy sił, to na lat osiemdziesiąt. Co ich chlubą? Trud i znój. Tak. Błyskawicznie przemijają, a my - odlatujemy. [11] »Kto zna moc Twojego gniewu Lub Twoje uniesienie, przejęty Twą bojaźnią? [12] »Naucz nas dobrze liczyć nasze dni, Aby nasze serca mogły zyskać mądrość! [13] »Zawróć, PANIE! Jak długo jeszcze? Zmiłuj się nad swoimi sługami! [14] »Nasyć nas już o świcie swoją łaską, A będziemy się radować i weselić przez wszystkie nasze dni! [15] »Rozwesel nas w zamian za dni upokorzenia, Za lata doznawania niedoli! [16] »Niech Twoi słudzy ujrzą Twoje dzieło I Twój majestat - ich dzieci! [17] »Niech zalśni nad nami przychylność Pana, naszego Boga, I dzieło naszych rąk uczyń trwałym! Tak, nadaj trwałość dziełu naszych rąk! 
«  Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90 Księga Psalmów 91  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).