«  Księga Psalmów 93 Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bogiem pomsty jest PAN! Boże pomsty, zajaśniej swoim blaskiem! [2] »Podnieś się, Sędzio ziemi, Daj wyniosłym zapłatę! [3] »PANIE, jak długo bezbożni, Jak długo bezbożni będą tryumfować? [4] »Rzucają oni słowa nadęte i zuchwałe, Przechwalają się wszyscy czyniący nieprawość. [5] »Twój lud, PANIE, depczą, I gnębią Twoje dziedzictwo. [6] »Niszczą wdowy, uchodźców, Mordują sieroty [7] »I drwią przy tym, że PAN tego nie zobaczy, Że Bóg Jakuba nie zwróci uwagi. [8] »Zrozumcie to, bezmyślni wśród ludu, Głupcy, kiedyż wy zmądrzejecie? [9] »Czy Ten, który stworzył ucho, nie jest w stanie słyszeć? Czy Ten, który uformował oko, nie potrafi zobaczyć? [10] »Czy Ten, który karci narody, nie umie upomnieć - On, który ludziom udziela poznania? [11] »PAN zna myśli człowieka - Wie, że są marnością. [12] »Szczęśliwy człowiek czynu, którego Ty karcisz, PANIE, I którego uczysz w oparciu o swoje Prawo, [13] »By dać mu odpocząć od zmagań dni niedoli, Aż zostanie wykopany dół dla bezbożnego. [14] »Bo PAN nie porzuci swego ludu I nie pozostawi swojego dziedzictwa, [15] »Gdyż sąd na nowo będzie sprawiedliwy, Ponownie ludzie będą się nim cieszyć. [16] »Kto razem ze mną powstanie przeciw złym, Kto wraz ze mną wystąpi przeciw czyniącym nieprawość? [17] »O, gdyby PAN nie był mi pomocą, Moja dusza już dawno byłaby w krainie milczenia. [18] »Kiedy pomyślałem: Zachwiała się moja stopa - Twoja łaska, PANIE, była mi oparciem. [19] »W chwilach moich licznych niepokojów Twoje pociechy podnoszą mnie na duszy. [20] »Czy władza, która krzywdzi, ma coś wspólnego z Tobą? Albo ten, który wyrządza szkodę wbrew prawu? [21] »Jednoczą się przeciwko sprawiedliwym duszom I potępiają ludzi niesplamionych winą. [22] »PAN jednak stał się moją twierdzą, Mój Bóg pozostaje skałą, na której się chronię. [23] »On odpłaci im za niegodziwość, Z powodu ich zła ześle na nich zgubę. Pan, nasz Bóg, położy im kres! 
«  Księga Psalmów 93 Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).