«  Księga Psalmów 96 Księga Psalmów 97 Księga Psalmów 98  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN króluje! Raduj się, ziemio, Cieszcie się, rozliczne wybrzeża! [2] »Kłębią się wokół Niego chmury i obłoki, Sprawiedliwością i prawem stoi Jego tron, [3] »Sprzed Jego oblicza rozprzestrzenia się ogień I zewsząd pochłania tych, którzy są Mu przeciwni. [4] »Świat rozświetliły Jego błyskawice, Na ten widok dreszcz przeniknął całą ziemię! [5] »Góry niczym wosk stopniały przed PANEM I rozpłynęła się przed Nim cała ziemia! [6] »Oto niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość I wszystkie ludy widzą Jego chwałę. [7] »Niech się okryją wstydem słudzy martwych bóstw, Którzy chełpią się swoimi nicościami. Pokłońcie się Jemu, wy, wszystkie bożyszcza! [8] »Usłyszał to Syjon i wezbrała w nim radość, Córki judzkie poweselały z powodu rozstrzygnięć Twych, PANIE! [9] »Gdyż Ty, PANIE, jesteś Najwyższy ponad całą ziemią, Twoja wielkość przyćmiewa znaczenie wszelkich bóstw! [10] »O, wy, którzy kochacie PANA, przeciwstawiajcie się złu! Ten, który strzeże dusz oddanych Mu ludzi, Wyrwie ich z ręki bezbożnych. [11] »Światło wschodzi sprawiedliwemu, Radość gości u tych, których serca są prawe. [12] »Radujcie się w PANU, sprawiedliwi, Z wdzięcznością wspominajcie Jego święte imię! 
«  Księga Psalmów 96 Księga Psalmów 97 Księga Psalmów 98  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).