«  Księga Psalmów 97 Księga Psalmów 98 Księga Psalmów 99  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm. Śpiewajcie PANU nową pieśń, Gdyż dokonał cudownych dzieł! Jego prawica, tak, Jego święte ramię Dało Mu zwycięstwo! [2] »PAN objawił swoje zbawienie, Okazał swą sprawiedliwość na oczach narodów. [3] »Odwołał się do swojej łaski, Do swej wierności względem Izraela - I wszystkie krańce ziemi zobaczyły, jak nas zbawia nasz Bóg. [4] »Wznieś okrzyk na cześć PANA, cała ziemio! Niech tryśnie radość, śpiew i muzyka! [5] »Zagrajcie PANU na cytrze, Na cytrze! Niech zabrzmi melodia! [6] »Zatrąbcie i przy dźwiękach rogu Wznieście okrzyk na cześć Króla - na cześć PANA! [7] »Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia, Świat oraz jego mieszkańcy! [8] »Niech rzeki klaszczą w dłonie, A góry zawtórują na wiwat, [9] »PAN bowiem idzie sądzić ziemię! On będzie sądził świat sprawiedliwie i ludy zgodnie z tym, co słuszne. 
«  Księga Psalmów 97 Księga Psalmów 98 Księga Psalmów 99  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).