«  Księga Psalmów 98 Księga Psalmów 99 Księga Psalmów 100  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN króluje! Niech zadrżą ludy! On siedzi na cherubach! Niech się zatrzęsie ziemia! [2] »Wielki jest PAN na Syjonie I wyniesiony ponad wszystkie ludy. [3] »Niech wielbią Twoje imię wielkie i straszne! On jest święty! [4] »On jest potężnym Królem, który kocha prawo! To Ty ustaliłeś zasady słuszności, Twoim dziełem jest sąd I sprawiedliwość w ludzie Jakuba! [5] »Wywyższajcie PANA, naszego Boga, Złóżcie pokłon u podnóżka Jego stóp! On jest święty! [6] »Mojżesz i Aaron są wśród Jego kapłanów, Również Samuel - wśród wzywających Jego imienia. Wołali oni do PANA, a On ich wysłuchiwał, [7] »Przemawiał do nich z obłoku, A oni strzegli postanowień i przykazań, które im objawiał. [8] »PANIE, nasz Boże, Ty im odpowiadałeś; Byłeś dla nich Bogiem, który przebacza, Ale też rozlicza za złe przyzwyczajenia. [9] »Wywyższajcie PANA, naszego Boga, Pokłońcie się na Jego świętej górze, Bo nasz Bóg, PAN, jest święty! 
«  Księga Psalmów 98 Księga Psalmów 99 Księga Psalmów 100  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).