Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 1
«  1 Księga Mojżeszowa 50 2 Księga Mojżeszowa 1 2 Księga Mojżeszowa 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto imiona synów Izraela przybyłych z Jakubem do Egiptu - każdy przybył wraz z rodziną: [2] »Ruben, Symeon, Lewi i Juda; [3] »Issachar, Zebulon i Beniamin; [4] »Dan i Naftali, Gad i Aszer. [5] »Wszystkich przybyłych osób, pochodzących bezpośrednio od Jakuba, było siedemdziesiąt, a Józef był już w Egipcie. [6] »Po latach Józef umarł, wymarli też jego bracia i całe to pokolenie. [7] »Lecz synowie Izraela byli płodni i mnożyli się, stawali się liczni i potężniejsi, a kraj był ich pełen. [8] »W Egipcie objął też rządy nowy król. Nie znał on Józefa. [9] »Stwierdził wobec swojego ludu: Izraelici przerośli nas liczbą i siłą. [10] »Postąpmy z nimi mądrze. Ukróćmy ich rozwój. Bo gdyby wybuchła wojna, mogliby dołączyć do naszych wrogów i walczyć przeciw nam, a potem opuścić nasze granice. [11] »Postawiono zatem nad Izraelem przełożonych odpowiedzialnych za przymusowe roboty. Nakładali oni na lud ciężkie zobowiązania. A właśnie w tym czasie budowano dla faraona miasta-spichlerze: Pitom i Ramses. [12] »Jednak im bardziej gnębiono lud, tym bardziej stawał się on liczny i znaczący, z drugiej zaś strony coraz wyraźniej dawała o sobie znać niechęć do Izraela. [13] »Egipcjanie wprzęgli Izraelitów do przymusowych robót. [14] »Uprzykrzali im życie ciężką pracą przy glinie i cegłach. Narzucali im przeróżne prace na polach. A wszystko to Izraelici wykonywali pod przymusem. [15] »Ponadto król Egiptu wezwał hebrajskie położne. Jedna z nich miała na imię Szifra, a druga Pua. [16] »Przy porodach Hebrajek - powiedział - zwracajcie uwagę na płeć dziecka. Synów uśmiercajcie, córki mogą żyć. [17] »Położne jednak, powodowane bojaźnią Boga, nie stosowały się do rozkazu króla Egiptu. Przeciwnie, zostawiały chłopców przy życiu. [18] »Wtedy król Egiptu zawezwał położne: Dlaczego tak postępujecie? - zapytał. - Bo słyszę, że zostawiacie chłopców przy życiu? [19] »Położne odpowiedziały faraonowi: Hebrajki to nie Egipcjanki. Są żywotniejsze. Rodzą dzieci, zanim zjawi się położna! [20] »Bóg szczęścił tym położnym, a lud wzrastał w liczbę i potężniał. [21] »A ponieważ położne odczuwały bojaźń przed Bogiem, Bóg obdarzył je rodzinami. [22] »Wtedy faraon nakazał całemu swojemu ludowi: Każdego syna, który urodzi się Izraelitom, wrzucajcie do Nilu. Córki zostawiajcie przy życiu. 
«  1 Księga Mojżeszowa 50 2 Księga Mojżeszowa 1 2 Księga Mojżeszowa 2  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).