Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 18
«  2 Księga Mojżeszowa 17 2 Księga Mojżeszowa 18 2 Księga Mojżeszowa 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jetro, kapłan midiański, teść Mojżesza, usłyszał o wszystkim, co Bóg uczynił dla Mojżesza i dla swego ludu, Izraela. Usłyszał, że PAN wyprowadził Izraela z Egiptu. [2] »Na tę wieść Jetro, teść Mojżesza, wziął żonę Mojżesza, Syporę, wcześniej odesłaną, [3] »oraz dwóch jej synów. Jednemu z nich było na imię Gerszom, gdyż przy jego urodzeniu Mojżesz powiedział: Byłem gościem w obcej ziemi. [4] »Drugiemu było na imię Eliezer. Gdy się bowiem urodził, Mojżesz wyznał: Bóg mojego ojca przyszedł mi z pomocą i ocalił mnie przed mieczem faraona. [5] »Z nimi, to jest z synami Mojżesza oraz z jego żoną, Jetro, teść Mojżesza, przybył do Mojżesza na pustynię tam, gdzie obozował, w okolicach góry Bożej. [6] »Po przybyciu polecił przekazać Mojżeszowi: Ja, twój teść Jetro, przybyłem do ciebie z twoją żoną. Są też z nią dwaj jej synowie. [7] »Mojżesz wyszedł na spotkanie swego teścia, pokłonił się i ucałował go. Następnie jeden drugiego zaczął wypytywać o powodzenie - i tak weszli do namiotu. [8] »Mojżesz wyliczył swojemu teściowi wszystko, co uczynił PAN faraonowi i Egipcjanom z powodu Izraela. Opowiedział mu też o wszystkich trudach, które spotkały ich w drodze, jak również o tym, jak ich PAN ratował. [9] »Jetro cieszył się każdym dowodem dobroci PANA względem Izraela, tym, że wyratował go On z mocy Egipcjan. [10] »W końcu podsumował: Błogosławiony niech będzie PAN, który wyrwał was z mocy Egipcjan i z mocy faraona - Ten, który wyratował swój lud spod ich władzy! [11] »Teraz wiem, że PAN jest większy niż wszyscy bogowie, bo położył kres dumnemu panowaniu Egipcjan nad ludem. [12] »Następnie Jetro, teść Mojżesza, złożył Bogu całopalenie oraz ofiary rzeźne. Przybyli wówczas Aaron i wszyscy starsi Izraela, aby wraz z teściem Mojżesza wspólnie ucztować przed Bogiem. [13] »Następnego dnia Mojżesz zasiadł, aby rozstrzygać sprawy ludu. Ludzie stali przed Mojżeszem od rana do wieczora. [14] »Gdy teść Mojżesza przyjrzał się temu wszystkiemu, co czyni on dla ludzi, zapytał: Z jakiego powodu czynisz to dla tego ludu? Dlaczego ty sam prowadzisz ich sprawy, podczas gdy oni wszyscy czekają ustawieni przed tobą od rana do wieczora? [15] »Czynię to dlatego - zaczął tłumaczyć Mojżesz teściowi - że ludzie przychodzą do mnie szukać rady Boga. [16] »Przychodzą, gdy mają jakąś sprawę i chcą, abym rozstrzygnął między jedną stroną a drugą. Ja natomiast zapoznaję ich z ustawami Boga i z Jego prawami. [17] »Wtedy teść Mojżesza wyraził takie zdanie: Nie robisz tego w najwłaściwszy sposób. [18] »Strasznie męczysz i siebie, i ten lud, któremu przewodzisz. Podjąłeś się rzeczy zbyt trudnej dla siebie. Nie będziesz w stanie podołać jej sam! [19] »Posłuchaj teraz mojej rady i niech Bóg będzie z tobą. Otóż ty sam, ze względu na lud, pozostawaj blisko Boga. Również ty sam przedstawiaj Bogu ich sprawy. [20] »Wdrażaj ich potem w ustawy i prawa - i ucz ich, w jaki sposób mają żyć i postępować. [21] »Ale upatrz też sobie wśród ludu ludzi zdolnych, bogobojnych, godnych zaufania, brzydzących się niegodziwym zyskiem, i tych ustanów nad ludem jako przełożonych tysięcy, setek, pięćdziesiątek i dziesiątek. [22] »Niech oni sądzą lud w sposób stały. A gdy pojawi się jakaś ważna sprawa, niech z nią przychodzą do ciebie. W każdej pomniejszej niech rozstrzygają sami. W ten sposób ulżyj sobie i pozwól im nieść odpowiedzialność wraz z tobą. [23] »Jeśli w tej sprawie postąpisz tak, jak ci radzę - a Bóg ci ją przecież powierzył - to będziesz w stanie jej sprostać, a też cały ten lud wróci do siebie w pokoju. [24] »Mojżesz posłuchał rady swojego teścia i zgodnie z nią postąpił. [25] »Wybrał z całego Izraela ludzi zdolnych i ustanowił ich naczelnikami nad ludem, przełożonymi tysięcy, setek, pięćdziesiątek i dziesiątek. [26] »Zaczęli oni rozstrzygać sprawy ludu w sposób stały. Tylko sprawy trudne przedkładali bezpośrednio Mojżeszowi - w każdej sprawie pomniejszej radzili sobie sami. [27] »Na koniec Mojżesz wyprawił w drogę swego teścia, a on udał się z powrotem do swego kraju. 
«  2 Księga Mojżeszowa 17 2 Księga Mojżeszowa 18 2 Księga Mojżeszowa 19  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).