Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 19
«  2 Księga Mojżeszowa 18 2 Księga Mojżeszowa 19 2 Księga Mojżeszowa 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W pierwszym dniu trzeciego miesiąca po wyjściu Izraelitów z Egiptu przybyli oni na pustynię Synaj. [2] »Wyruszyli z Refidim, przybyli na pustynię Synaj i rozłożyli się tam obozem. Obozowali naprzeciw góry. [3] »Mojżesz zaś wstąpił do Boga, a PAN odezwał się do niego z góry: Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom Izraela: [4] »Sami widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak was nosiłem na skrzydłach orlich i przyprowadziłem do siebie. [5] »A teraz, jeśli będziecie uważnie słuchać mojego głosu i przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich ludów, gdyż moja jest cała ziemia. [6] »Będziecie Mi królestwem kapłanów i narodem świętym - te słowa przekaż synom Izraela. [7] »Mojżesz przyszedł więc, zwołał starszych ludu i przedłożył im to wszystko, co PAN mu polecił. [8] »Wówczas cały lud zgodnie odpowiedział: Uczynimy wszystko, co oznajmił nam PAN. I Mojżesz powtórzył PANU słowa ludu. [9] »Wtedy PAN zapowiedział Mojżeszowi: Oto Ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku po to, by lud słuchał, gdy będę z tobą rozmawiał, a także po to, aby wierzył ci już na zawsze. Mojżesz więc powtórzył PANU słowa ludu. [10] »A PAN na to: Idź do ludu i poleć im, aby poświęcili się na dziś i jutro. Niech wypiorą swoje szaty. [11] »Niech będą gotowi na trzeci dzień, gdyż trzeciego dnia zstąpi PAN na górę Synaj, na oczach całego ludu. [12] »Wytycz ludowi granicę dokoła. Powiedz: Strzeżcie się wstępowania na górę! Nie dotykajcie też jej podnóży! Każdy, kto dotknie góry, będzie musiał umrzeć. [13] »Niech nikt nie dotyka jej ręką, bo zostanie ukamienowany albo przeszyty na wylot. Niezależnie od tego, czy to będzie zwierzę, czy człowiek - nie pozostanie przy życiu! Dopiero gdy przeciągle zabrzmi róg barani, można będzie wejść na górę. [14] »Po tych słowach Mojżesz zszedł do ludu i kazał mu się poświęcić oraz wyprać szaty. [15] »Następnie ogłosił ludziom: Bądźcie gotowi na trzeci dzień, nie zbliżajcie się do kobiet! [16] »A trzeciego dnia, z nastaniem poranka, rozległy się grzmoty i błyskawice, a nad górą zawisł gęsty obłok. Dał się też słyszeć tak doniosły głos rogu, że aż lud, który był w obozie, zadrżał. [17] »Mojżesz tymczasem wyprowadził ludzi z obozu na spotkanie Boga. Ustawili się u podnóża góry. [18] »Góra Synaj cała dymiła. To dlatego, że PAN zstąpił na nią w ogniu. Dym wznosił się z niej jak z pieca, a ona sama mocno się trzęsła. [19] »Głos rogu brzmiał coraz głośniej! Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem. [20] »A gdy PAN zstąpił na szczyt góry Synaj, wezwał do siebie Mojżesza i Mojżesz wszedł na szczyt. [21] »Tam PAN mu powiedział: Zejdź, przestrzeż lud! Niech nie napierają, by zobaczyć PANA, bo wielu z nich padnie! [22] »Również kapłani, mogący zbliżać się do PANA, niech się poświęcą, aby PAN nie pozbawił ich życia. [23] »Mojżesz odpowiedział PANU: Lud nie zdoła wstąpić na górę Synaj, ponieważ Ty sam przestrzegłeś nas, mówiąc: Wytycz przed górą granicę, a samą górę poświęć. [24] »PAN jednak polecił: Zejdź, a potem wstąp ty oraz Aaron. Kapłani zaś i lud niech nie napierają, by wstąpić do PANA, bo mógłby pozbawić ich życia! [25] »Mojżesz zatem zszedł do ludu i przekazał mu te słowa. 
«  2 Księga Mojżeszowa 18 2 Księga Mojżeszowa 19 2 Księga Mojżeszowa 20  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).