Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 20
«  2 Księga Mojżeszowa 19 2 Księga Mojżeszowa 20 2 Księga Mojżeszowa 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto słowa, które przekazał Bóg: [2] »Ja jestem PAN, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. [3] »Nie oddawaj czci innym bogom obok Mnie. [4] »Nie rzeźb sobie bóstw ani nie czyń żadnych wyobrażeń czegokolwiek, co jest wysoko na niebie albo nisko na ziemi, albo głęboko w wodzie. [5] »Nie składaj temu pokłonów ani nie oddawaj czci, ponieważ Ja, PAN, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Dochodzę winy ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy Mnie odrzucają, [6] »a okazuję łaskę tysięcznym pokoleniom tych, którzy Mnie kochają i przestrzegają moich przykazań. [7] »Nie używaj imienia PANA, twojego Boga, nadaremnie, gdyż PAN nie pozostawi bez kary tego, kto używa Jego imienia nadaremnie. [8] »Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. [9] »Pracuj sześć dni i wtedy wykonuj wszelką swoją pracę, [10] »ale siódmy dzień przeznacz na szabat dla PANA, twojego Boga. W tym dniu nie wykonuj żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który przebywa w obrębie twoich bram. [11] »Czyń tak dlatego, że PAN tworzył niebo i ziemię, i morze, wraz ze wszystkim, co w nich jest, przez sześć dni, a siódmego dnia - odpoczął. Właśnie dlatego PAN pobłogosławił dzień szabatu i wyróżnił go wśród pozostałych. [12] »Szanuj swojego ojca i matkę, by dzięki temu długo żyć na ziemi, którą PAN, twój Bóg, ci daje. [13] »Nie morduj. [14] »Nie cudzołóż. [15] »Nie kradnij. [16] »Nie poświadczaj nieprawdy przeciw swojemu bliźniemu. [17] »Nie pożądaj domu swojego bliźniego ani żony swojego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego bydlęcia, ani jego osła, ani czegokolwiek, co do niego należy. [18] »Wszyscy ludzie byli świadkami grzmotów i błyskawic, dźwięków rogu i dymiącej góry - to wszystko napełniło ich strachem. Pełni lęku, trzymali się z daleka. [19] »Prosili nawet Mojżesza: Ty rozmawiaj z nami. Będziemy cię słuchać. Niech nie rozmawia z nami Bóg, abyśmy nie pomarli! [20] »Nie bójcie się - odpowiedział Mojżesz. - Bóg przybył do was, aby was doświadczyć. Przyszedł wywołać w was bojaźń przed Nim, abyście nie grzeszyli. [21] »Lecz lud stał z daleka. Tylko Mojżesz zbliżył się do gęstego obłoku, którym spowity był Bóg. [22] »Wtedy PAN polecił Mojżeszowi: Powiedz synom Izraela: Sami doświadczyliście, że rozmawiałem z wami z nieba. [23] »Nie czyńcie sobie obok Mnie bóstw ani ze srebra, ani ze złota - powtarzam, nie czyńcie ich sobie! [24] »Ołtarz natomiast zbuduj Mi z ziemi. Na nim możesz składać swoje całopalenia i ofiary pojednania, swoje owce i bydło. Wszędzie tam, gdzie polecę ci czcić moje imię, przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił. [25] »A jeśli zechcesz zbudować Mi ołtarz z kamieni, to pozostaw je nieociosane. Jeśli obrobisz go swoim dłutem, to go w ten sposób zbezcześcisz. [26] »Nie wstępuj też do mojego ołtarza po stopniach, aby nie doszło przy tym do odsłonięcia się twojej nagości. 
«  2 Księga Mojżeszowa 19 2 Księga Mojżeszowa 20 2 Księga Mojżeszowa 21  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).