Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 21
«  2 Księga Mojżeszowa 20 2 Księga Mojżeszowa 21 2 Księga Mojżeszowa 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto dalsze prawa, które im przedłożysz: [2] »Jeśli nabędziesz niewolnika hebrajskiego, to będzie on służył przez sześć lat. Siódmego roku wyjdzie na wolność bez opłat. [3] »Jeśli sam przyszedł, sam wyjdzie. Jeśli miał żonę, żona wyjdzie z nim. [4] »Jeśli jego pan dał mu żonę i ta urodziła mu synów lub córki, to żona i jej dzieci należeć będą do jej pana, a on wyjdzie sam. [5] »Jeśli jednak niewolnik wyraźnie oświadczy: Kocham mojego pana, moją żonę i moje dzieci - i nie chcę wyjść na wolność, [6] »to jego pan przyprowadzi go przed Boga, następnie podprowadzi do drzwi lub do odrzwi i przekłuje mu ucho szydłem. W ten sposób pozostanie on jego niewolnikiem na zawsze. [7] »Jeśli ktoś sprzeda swoją córkę w niewolę, to nie wyjdzie ona na wolność tak, jak inni niewolnicy. [8] »Jeśli nie spodoba się panu, który ją przeznaczył dla siebie, niech ją pozwoli wykupić. Nie ma on prawa sprzedać jej obcemu ludowi, zmieniając swoje pierwotne zamiary wobec niej. [9] »Jeśli zaś przeznaczył ją dla swego syna, postąpi z nią według prawa dotyczącego córek. [10] »Jeśli z kolei pojmie sobie inną, to nie ujmie jej troskliwości, ochrony ani współżycia. [11] »Jeśli nie dopełni wobec niej tych trzech zobowiązań, to wyjdzie ona na wolność nieodpłatnie. [12] »Kto uderzy człowieka tak, że ten umrze, musi ponieść śmierć. [13] »Jeśli jednak sprawca wypadku nie planował zabójstwa, lecz po prostu Bóg zdarzył, że poszkodowany znalazł się na linii ciosu, to wyznaczę ci miejsce, do którego sprawca będzie mógł uciec. [14] »Ale jeśli sprawca zasadził się na bliźniego i zabił go umyślnie, to zabierzesz go nawet sprzed mojego ołtarza, by wykonać na nim karę śmierci. [15] »Kto uderzy swojego ojca lub matkę, musi ponieść śmierć. [16] »Kto uprowadzi człowieka, to czy go sprzedał, czy znaleziono go jeszcze w jego rękach, musi ponieść śmierć. [17] »Kto złorzeczy swojemu ojcu lub matce, musi ponieść śmierć. [18] »Jeśli pokłócą się ze sobą mężczyźni i jeden uderzy drugiego kamieniem lub pięścią tak, że ten wprawdzie nie umrze, lecz musi położyć się w łóżku, [19] »to jeśli się podniesie i będzie w stanie chodzić o lasce po dworze, ten, który go uderzył, zostanie uniewinniony, opłaci jedynie straty wynikające z niezdolności do pracy oraz koszty pełnego wyleczenia. [20] »Jeśli ktoś pobije kijem swojego niewolnika lub niewolnicę tak, że umrze on lub ona pod jego ręką, musi ponieść karę. [21] »Jeśli jednak pobici dzień lub dwa przeżyją, to sprawca nie poniesie kary, gdyż byli oni jego własnością. [22] »Jeśli biją się dwaj mężczyźni i przy tym uderzą kobietę w ciąży tak, że wywołają poród, ale bez szkody, to sprawca zapłaci grzywnę, jaką nałoży na niego mąż kobiety, a przekaże ją przy rozjemcach. [23] »Jeśli jednak dojdzie do szkody, wtedy zapłaci życiem za życie -  [24] »oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę, [25] »oparzenie za oparzenie, rana za ranę, siniec za siniec. [26] »Jeśli ktoś uderzy swojego niewolnika lub niewolnicę w oko tak, że je zniszczy, to wypuści go lub ją na wolność za to oko. [27] »Podobnie, jeśli swojemu niewolnikowi lub niewolnicy wybije ząb, wypuści ich na wolność za ten ząb. [28] »Jeśli czyjś byk zabodzie mężczyznę lub kobietę na śmierć, to byk musi zostać ukamienowany, nie wolno jeść jego mięsa, lecz właściciel byka będzie niewinny. [29] »Jeśli jednak byk bódł już wcześniej i powiadomiono o tym właściciela, lecz ten go nie pilnował i byk uśmiercił mężczyznę lub kobietę, to byk zostanie ukamienowany, ale śmierć poniesie także jego właściciel. [30] »Jeśli natomiast nałożą na niego okup, to da wykup za swoje życie, zgodnie z tym, ile na niego nałożą. [31] »Czy zabodzie chłopca czy dziewczynkę, postąpią z nim według tego samego prawa. [32] »Jeśli zaś byk zabodzie niewolnika lub niewolnicę, to właściciel odważy ich panu trzydzieści sykli srebra, a byk zostanie ukamienowany. [33] »Jeśli ktoś pozostawi otwartą studnię lub jeśli taką wykopie i jej nie przykryje, a wpadnie do niej bydlę albo osioł, [34] »to właściciel studni zapłaci w srebrze właścicielowi zwierzęcia, a martwe zwierzę należeć będzie do niego. [35] »Jeśli czyjś byk pobodzie byka należącego do bliźniego tak, że ten byk padnie, to właściciele sprzedadzą żywego byka i podzielą się pieniędzmi ze sprzedaży. Podzielą się też bykiem zabitym. [36] »Jeśli jednak było wiadomo, że byk bódł już wcześniej, a jego właściciel go nie pilnował, to musi wynagrodzić bykiem za byka, a byk zabity będzie należał do niego. 
«  2 Księga Mojżeszowa 20 2 Księga Mojżeszowa 21 2 Księga Mojżeszowa 22  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).