Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 24
«  2 Księga Mojżeszowa 23 2 Księga Mojżeszowa 24 2 Księga Mojżeszowa 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mojżesz usłyszał te słowa: Wstąp do PANA, ty i Aaron, Nadab i Abihu oraz siedemdziesięciu spośród starszych Izraela. Złóżcie pokłon z daleka. [2] »Do PANA niech zbliży się tylko Mojżesz. Reszta niech się nie zbliża, a lud niech z nim nie wchodzi. [3] »Potem Mojżesz wrócił i powtórzył ludowi wszystkie słowa PANA i wszystkie Jego prawa. Cały zaś lud potwierdził zgodnie: Zastosujemy się do wszystkich słów, które wypowiedział PAN. [4] »Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa PANA, wstał wcześnie rano, zbudował ołtarz u podnóża góry i postawił dwanaście pomników dla dwunastu plemion Izraela. [5] »Następnie posłał młodszych mężczyzn z Izraela i ci złożyli ofiary całopalne z młodych cielców na ofiarę pojednania z PANEM. [6] »Potem Mojżesz wziął połowę krwi, wlał ją do czaszy, a drugą połową krwi pokropił ołtarz. [7] »Następnie wziął Księgę Przymierza, odczytał w obecności ludu, a lud oświadczył: Wszystko, co wypowiedział PAN, uczynimy i będziemy temu posłuszni. [8] »Wtedy Mojżesz wziął krew, pokropił lud i oznajmił: Oto krew przymierza, które PAN zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. [9] »Potem Mojżesz i Aaron, Nadab i Abihu oraz siedemdziesięciu spośród starszych Izraela weszli na górę. [10] »Tam ujrzeli Boga Izraela. Pod Jego stopami leżało coś, co przypominało płytę szafiru przejrzystą niczym samo niebo. [11] »Przeciw przywódcom Izraela Bóg nie wyciągnął ręki - oglądali Go więc, a potem jedli i pili. [12] »Następnie PAN polecił Mojżeszowi: Wejdź do Mnie na górę i tam pozostań. Dam ci tablice kamienne, Prawo i przykazanie, które spisałem, by ich pouczyć. [13] »Wstał zatem Mojżesz, a wraz z nim jego sługa Jozue, i Mojżesz wszedł na górę Bożą. [14] »Starszym natomiast przekazał: Czekajcie na nas tutaj, aż do was wrócimy. Jest z wami Aaron i Chur. Kto miałby jakąś pilną sprawę, niech zwróci się do nich. [15] »Gdy Mojżesz wszedł na górę, okrył ją obłok. [16] »W ten sposób chwała PANA przebywała na górze Synaj, obłok okrywał ją przez sześć dni. Siódmego dnia natomiast Mojżesz usłyszał głos Pana wydobywający się z wnętrza obłoku. [17] »A chwała PANA z wyglądu przypominała synom Izraela ogień, który płomieniem ogarniał szczyt góry. [18] »Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę. Przebywał on na górze czterdzieści dni i czterdzieści nocy. 
«  2 Księga Mojżeszowa 23 2 Księga Mojżeszowa 24 2 Księga Mojżeszowa 25  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).