Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 25
«  2 Księga Mojżeszowa 24 2 Księga Mojżeszowa 25 2 Księga Mojżeszowa 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [2] »Przekaż synom Izraela, aby zebrali dla Mnie szczególny dar. Zbierzecie go od każdego, kogo pobudza do tego serce. [3] »Darem tym może być: złoto, srebro, brąz, [4] »fioletowa lub szkarłatna purpura, karmazyn, bisior, kozia sierść, [5] »skóry baranie barwione na czerwono, skóry garbowane, drewno akacji, [6] »oliwa do lamp, pachnidła do olejku do namaszczania oraz do wonnego kadzidła, [7] »kamienie onyksu, a także kamienie do oprawienia w efodzie i napierśniku. [8] »Niech Mi zbudują święte miejsce, w którym mógłbym zamieszkać pośród nich. [9] »Niech to uczynią dokładnie według wzorów zarówno przybytku, jak i wszystkich jego sprzętów, które Ja sam ci pokażę. [10] »Niech więc zrobią skrzynię z drewna akacji, dwa i pół łokcia długą, półtora łokcia szeroką i półtora łokcia wysoką. [11] »Pokryjesz ją szczerym złotem - od wewnątrz i z zewnątrz. Zrobisz też na niej dookoła złotą ramę. [12] »Następnie odlejesz dla niej cztery złote pierścienie i przytwierdzisz je na czterech jej bokach: dwa pierścienie po jednej stronie i dwa po drugiej stronie. [13] »Zrobisz również drążki z drewna akacji. Pokryjesz je złotem [14] »i włożysz do pierścieni umieszczonych na bokach skrzyni, aby na nich można było ją nosić. [15] »Drążki te pozostaną w pierścieniach skrzyni i nie będą z nich wyjmowane. [16] »Do skrzyni natomiast włożysz Świadectwo, które ci przekażę. [17] »Następnie zrobisz pokrywę przebłagania. Wykonasz ją ze szczerego złota. Będzie ona mierzyć dwa i pół łokcia długości i półtora łokcia szerokości. [18] »Na obu brzegach pokrywy przebłagania umieścisz dwa cheruby. Wykonasz je z kutego złota. [19] »Jednego cheruba umieścisz przy brzegu z jednej strony, a drugiego przy brzegu z drugiej strony. Cheruby z pokrywą przebłagania stanowić będą całość. [20] »Ich skrzydła będą rozpostarte ku górze. Będą nimi okrywały pokrywę przebłagania. Cheruby będą zwrócone twarzą ku sobie. Ich twarze mają być też skierowane ku pokrywie przebłagania. [21] »Pokrywę tę położysz na skrzyni od góry, a w skrzyni złożysz Świadectwo, które ci przekażę. [22] »Tam będę spotykał się z tobą i rozmawiał z tobą znad pokrywy przebłagania, spomiędzy dwóch cherubów umieszczonych na skrzyni Świadectwa. Będę w ten sposób podawał ci wszystkie przykazania dla synów Izraela. [23] »Potem zrobisz stół. Wykonasz go z drewna akacji. Będzie mierzył dwa łokcie długości, łokieć szerokości i półtora łokcia wysokości. [24] »Pokryjesz go szczerym złotem, a dookoła obwiedziesz złotą ramą. [25] »Obwiedziesz go też dookoła listwą szerokości dłoni, na której również zrobisz złotą ramę. [26] »Ponadto zaopatrzysz stół w cztery złote pierścienie. Przytwierdzisz je do czterech jego nóg, do kantów. [27] »Przymocujesz je tuż przy listwie jako gniazda dla drążków do noszenia stołu. [28] »Same drążki wykonasz z drewna akacji, po czym pokryjesz je złotem. Służyć one będą do noszenia stołu. [29] »Potrzebne przy stole misy, czasze, dzbany i kielichy do składania ofiary z płynów wykonasz także ze szczerego złota. [30] »Na tym stole będziesz stale układał przede Mną chleb obecności. [31] »Następnie zrobisz świecznik. Ma być wykuty z bryły szczerego złota. Wykuta z niej będzie jego podstawa, trzon, kielichy, pąki i kwiaty. [32] »Z boków jego trzonu będzie wychodzić sześć ramion: trzy ramiona świecznika z jednej strony i trzy ramiona z drugiej. [33] »Na każdym z sześciu ramion wychodzących z trzonu świecznika znajdować się będą trzy kielichy w kształcie kwiatu migdałowca wraz z pąkiem i kwiatem. [34] »A na samym trzonie świecznika będą cztery kielichy w kształcie kwiatu migdałowca wraz z pąkami i kwiatami. [35] »Pod każdą parą ramion wychodzących z trzonu znajdować się będzie pąk. Dotyczy to wszystkich sześciu ramion. [36] »Pąki i ramiona wychodzić będą z trzonu. Całość ma być wykuta z jednej bryły szczerego złota. [37] »Zrobisz do niego siedem lamp. Te lampy należy tak umieścić, by świeciły naprzeciw siebie. [38] »Szczypce świecznika i jego popielniczki mają być ze szczerego złota. [39] »Świecznik i te wszystkie przybory należy wykonać z talentu szczerego złota. [40] »Dopilnuj, by to uczynić według wzoru, który ci ukazano na górze. 
«  2 Księga Mojżeszowa 24 2 Księga Mojżeszowa 25 2 Księga Mojżeszowa 26  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).