Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 28
«  2 Księga Mojżeszowa 27 2 Księga Mojżeszowa 28 2 Księga Mojżeszowa 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Następnie powiedz, aby - spośród Izraelitów - przybyli do ciebie Aaron, twój brat, a z nim jego synowie. Przygotujesz ich, to znaczy Aarona i jego synów: Nadaba i Abihu oraz Eleazara i Itamara, do sprawowania wobec Mnie służby kapłańskiej. [2] »W tym celu sporządzisz dla swego brata Aarona święte szaty. Mają one podkreślać jego godność kapłańską, jak też służyć ozdobie. [3] »W związku z tym porozmawiasz ze wszystkimi ludźmi wprawnymi w rzemiośle, których obdarzyłem odpowiednimi zdolnościami, i zlecisz im przygotowanie szat dla Aarona, dla jego wyświęcenia i przygotowania do sprawowania wobec Mnie służby kapłańskiej. [4] »A oto co ma się składać na szaty Aarona: napierśnik, efod, płaszcz, haftowana tunika, zawój i pas. Te święte szaty mają być przygotowane dla twojego brata Aarona oraz dla jego synów po to, by w nich sprawowali swoją służbę kapłańską wobec Mnie. [5] »Do zrobienia tych szat potrzebne im będzie złoto, fioletowa i szkarłatna purpura, karmazyn oraz bisior. [6] »Tak więc efod ma być wykonany ręką artysty ze złota, z fioletowej i szkarłatnej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru. [7] »Będzie on miał dwa naramienniki przylegające do siebie na obu swych krańcach i połączone w jedną całość. [8] »Przepaska stanowiąca część tego efodu będzie również wykonana ze złota, z fioletowej i szkarłatnej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru. [9] »Następnie każesz wziąć dwa kamienie onyksowe i wygrawerować na nich imiona synów Izraela. [10] »Sześć imion ma się znaleźć na jednym kamieniu i sześć pozostałych imion na drugim, według starszeństwa. [11] »Imiona te każesz wygrawerować niczym napisy na pieczęci, na obu kamieniach, polecając jednocześnie, by były otoczone oprawą ze złota. [12] »Tak przygotowane kamienie umieścisz na naramiennikach efodu. Będą to kamienie pamięci o synach Izraela. Aaron będzie nosił ich imiona przed PANEM na dwóch swoich ramionach, aby o nich stale pamiętać. [13] »W związku ze wspomnianymi złotymi oprawami [14] »zlecisz też przygotowanie dwóch szczerozłotych plecionek. Plecionki te mają przypominać sploty sznura i mają być przymocowane do opraw. [15] »W dalszej kolejności każesz zrobić napierśnik sądu. Podobnie jak w przypadku efodu, ma on być wykonany ręką artysty. Polecisz go wykonać ze złota, z fioletowej i szkarłatnej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru. [16] »Będzie on w kształcie kwadratu, złożony we dwoje, długości i szerokości jednej piędzi. [17] »Każesz na nim osadzić zestaw kamieni w czterech rzędach. W rzędzie pierwszym: rubin, topaz i szmaragd. [18] »W rzędzie drugim: karbunkuł, szafir i beryl. [19] »W rzędzie trzecim: opal, agat i ametyst. [20] »W rzędzie czwartym: chryzolit, onyks i jaspis. Kamienie tego zestawu mają być w złotej oprawie. [21] »Będzie ich dwanaście, stosownie do dwunastu imion synów Izraela. Na każdym też kamieniu będzie wygrawerowane imię jednego z dwunastu plemion. [22] »Na tym napierśniku każesz następnie zrobić szczerozłote plecionki, przypominające sploty sznura. [23] »Polecisz przy tym zrobić, również na tym napierśniku, dwa złote pierścienie, które zostaną przymocowane do dwóch jego górnych rogów. [24] »Potem do tych dwóch pierścieni zostaną przyczepione końce wykonanych wcześniej plecionek. [25] »Drugie końce tych plecionek mają być przymocowane do dwóch opraw naramienników efodu od jego strony przedniej. [26] »Następnie każesz zrobić kolejne dwa złote pierścienie i tym razem polecisz umieścić je na dwóch dolnych rogach napierśnika od strony efodu. [27] »Potem dwa złote pierścienie każesz przytwierdzić na dwóch naramiennikach efodu, ale niżej, od przodu, tuż przy jego spojeniu, ponad przepaską efodu. [28] »Później pierścienie napierśnika zostaną przywiązane do pierścieni efodu sznurem z fioletowej purpury, tak aby napierśnik znajdował się ponad przepaską efodu, przylegał do niego i nie przesuwał się na nim. [29] »W ten sposób Aaron będzie nosił imiona synów Izraela na napierśniku sądu na swoim sercu, gdy będzie wchodził do miejsca świętego, aby przed obliczem PANA stale o nich pamiętać. [30] »Do napierśnika sądu każesz włożyć urim i tummim. Mają one pozostawać na sercu Aarona, gdy będzie wchodził przed oblicze PANA. W ten sposób Aaron będzie przed obliczem PANA wciąż nosił na sercu Jego rozstrzygnięcia dotyczące synów Izraela. [31] »Płaszcz pod efod ma być wykonany w całości z fioletu. [32] »Otwór na głowę znajdzie się w środku płaszcza. Dla zabezpieczenia otworu przed rozdarciem, zostanie on obszyty obwódką przypominającą obwódkę przy koszuli pod pancerz. [33] »Wokoło, na dolnych brzegach płaszcza, każesz zrobić jabłuszka granatu. Mają być wykonane z fioletowej i szkarłatnej purpury oraz z karmazynu. Między jabłuszkami polecisz umieścić złote dzwoneczki, [34] »tak że złoty dzwoneczek będzie pomiędzy każdym jabłuszkiem granatu na całym obwodzie płaszcza. [35] »Płaszcz ten będzie Aaron nosił na sobie podczas służby, aby było słychać, kiedy wchodzi do miejsca świętego przed oblicze PANA i kiedy stamtąd wychodzi, aby nie umarł. [36] »Ponadto każesz zrobić szczerozłoty diadem. Polecisz wygrawerować na nim jak na pieczęci napis: Poświęcony PANU. [37] »Diadem ten ma być przymocowany sznurem z fioletu do zawoju, tak aby znajdował się na jego stronie przedniej. [38] »Będzie on więc na czole Aarona i tak Aaron będzie nosił winy związane z tym, co poświęcone, a co Izraelici poświęcą w ramach wszystkich swoich świętych darów. Ten diadem będzie na jego czole zawsze, dla wyjednania im przychylności przed PANEM. [39] »Następnie, ręką artysty, każesz utkać z bisioru tunikę upiększoną wzorem. Podobnie każesz zrobić z bisioru zawój oraz pas. [40] »Również dla synów Aarona każesz zrobić tuniki, pasy i nakrycia głowy. Mają one podkreślać ich kapłańską godność oraz służyć ozdobie. [41] »W tak przygotowane szaty odziejesz swego brata Aarona oraz jego synów. Następnie namaścisz ich, powierzysz im obowiązki i poświęcisz ich - tak zostaną moimi kapłanami. [42] »Dla okrycia nagości Aarona i jego synów każesz zrobić lniane spodnie. Będą one sięgać od bioder po uda. [43] »Aaron i jego synowie będą je wkładać na siebie, gdy będą wchodzić do namiotu spotkania, zbliżać się do ołtarza lub wykonywać inne czynności w miejscu świętym - aby nie ściągnęli na siebie winy i nie pomarli. To będzie dotyczyć Aarona i jego potomków po nim, jako wieczysta ustawa. 
«  2 Księga Mojżeszowa 27 2 Księga Mojżeszowa 28 2 Księga Mojżeszowa 29  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).