Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 29
«  2 Księga Mojżeszowa 28 2 Księga Mojżeszowa 29 2 Księga Mojżeszowa 30  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W ten zaś sposób postąpisz z nimi, aby ich poświęcić do służby kapłańskiej dla Mnie: Weźmiesz jednego młodego cielca i dwa barany bez skazy. [2] »Weźmiesz też przaśny chleb, przaśne bułki rozczynione oliwą i przaśne placki namaszczone oliwą - przyrządzisz je z najlepszej pszennej mąki. [3] »Włożysz to wszystko do jednego kosza i przyniesiesz w tym koszu; przyprowadzisz też cielca i dwa barany. [4] »Aaronowi natomiast oraz jego synom każesz podejść do wejścia namiotu spotkania i obmyjesz ich wodą. [5] »Następnie weźmiesz szaty i odziejesz Aarona w tunikę, w płaszcz pod efod, w efod, w napierśnik i opaszesz go wypustką efodu. [6] »Na jego głowę włożysz zawój, a do zawoju przymocujesz święty diadem. [7] »Potem weźmiesz olej do namaszczenia i wylejesz go na jego głowę. W ten sposób go namaścisz. [8] »Następnie każesz podejść jego synom. Ich też odziejesz w tuniki. [9] »Potem Aarona i jego synów przewiążesz pasami, zawiążesz im nakrycia głowy i dostąpią godności kapłańskiej na mocy wieczystej ustawy. Tak wprowadzisz w urząd Aarona i jego synów. [10] »Następnie przed namiot spotkania przyprowadzisz cielca. Aaron i jego synowie położą ręce na jego głowie, [11] »po czym złożysz tego cielca w ofierze przed PANEM u wejścia do namiotu spotkania. [12] »Potem weźmiesz nieco z krwi tego cielca i pomażesz swoim palcem rogi ołtarza. Całą resztę krwi wylejesz u podstawy ołtarza. [13] »Następnie weźmiesz cały tłuszcz pokrywający wnętrzności i otrzewną nad wątrobą, a także obie nerki wraz z okrywającym je tłuszczem, i spalisz to na ołtarzu. [14] »Mięso cielca, jego skórę i jelita spalisz w ogniu poza obozem. Ofiara z cielca będzie ofiarą za grzech. [15] »Potem weźmiesz jednego z baranów. Aaron i jego synowie położą swoje ręce na jego głowie, [16] »po czym zabijesz tego barana, weźmiesz jego krew i pokropisz nią ołtarz dookoła. [17] »Barana natomiast pokroisz na części, obmyjesz jego wnętrzności i kończyny, ułożysz na tych częściach i na jego głowie [18] »i spalisz tego barana na ołtarzu. Ta ofiara będzie ofiarą całopalną dla PANA, miłą wonią, ofiarą ogniową dla PANA. [19] »Następnie weźmiesz drugiego z baranów. Tym razem również Aaron i jego synowie położą ręce na głowie barana, [20] »po czym zabijesz tego barana, weźmiesz nieco z jego krwi i pomażesz nią prawy płatek ucha Aarona, po prawym płatku uszu jego synów, kciuki ich prawych rąk i wielkie palce u prawej stopy każdego z nich. Resztę krwi wylejesz na ołtarz dookoła. [21] »Potem weźmiesz nieco z krwi rozlanej na ołtarzu i nieco z oliwy do namaszczenia i pokropisz nią Aarona i jego szaty oraz jego synów i szaty jego synów. W ten sposób zostanie poświęcony on i jego szaty, a z nim jego synowie i szaty jego synów. [22] »Następnie weźmiesz tłuszcz tego barana, jego ogon, tłuszcz okrywający wnętrzności i otrzewną nad wątrobą, obie nerki i tłuszcz na nich, prawą łopatkę - gdyż jest to baran ofiary wyświęcenia -  [23] »jeden okrągły chleb, jedną bułkę rozczynioną oliwą i jeden placek z kosza przaśników, który stoi przed PANEM, [24] »położysz to wszystko na dłoniach Aarona i na dłoniach jego synów i zakołyszesz tym jako ofiarą kołysaną przed PANEM. [25] »Potem przejmiesz to z ich rąk i spalisz na ołtarzu, na ofierze całopalnej, jako miłą woń przed PANEM. Ta ofiara będzie ofiarą ogniową dla PANA. [26] »Następnie weźmiesz mostek barana wyświęcenia, złożonego w ofierze za Aarona, i zakołyszesz nim jako ofiarą kołysaną przed PANEM. Mostek ten będzie twoją częścią. [27] »Poświęcisz go. Mostek ofiary kołysanej i łopatka szczególnego daru, to znaczy ta część barana wyświęcenia, którą zakołysano, oraz ta, którą wydzielono, części przeznaczone dla Aarona i jego synów, [28] »będą do nich należały na mocy wieczystej ustawy jako szczególny dar od synów Izraela z ich rzeźnych ofiar pojednania - ich szczególny dar dla PANA. [29] »Święte szaty Aarona będą po nim należeć do jego synów. W nich będą namaszczani i w nich wprowadzani w urząd. [30] »Przez siedem dni będzie je przywdziewał kapłan, ten z synów Aarona, który go zastąpi i który zamiast niego będzie wchodził do namiotu spotkania, aby służyć w miejscu świętym. [31] »Następnie weźmiesz mięso barana wyświęcenia i ugotujesz je w świętym miejscu. [32] »Mięso to będą spożywali Aaron i jego synowie wraz z chlebem złożonym w koszu u wejścia do namiotu spotkania. [33] »Będą oni jedli to, czym dokonano za nich przebłagania, gdy przy ich wyświęcaniu wprowadzano ich w urząd. Obcy jednak nie będą mogli korzystać z tych posiłków, ponieważ są one świętością. [34] »Gdyby coś z mięsa wyświęcenia albo z chleba zostało do rana, spalisz te pozostałości w ogniu - nie będzie można tego jeść, ponieważ są one świętością. [35] »Postąpisz więc z Aaronem i jego synami dokładnie tak, jak ci przykazałem. Będziesz wprowadzał ich w urząd przez siedem dni. [36] »Codziennie będziesz składał młodego cielca na ofiarę za grzech. W ten sposób dokonasz przebłagania i oczyścisz ołtarz, dokonując przebłagania za niego - i namaścisz go dla jego poświęcenia. [37] »Przebłagania za ołtarz i poświęcenia ołtarza będziesz dokonywał przez siedem dni. W ten sposób ołtarz stanie się najwyższą świętością i wszystko, co go dotknie, będzie święte. [38] »W sposób stały i codziennie będziesz składał na ołtarzu dwa roczne jagnięta. [39] »Jedno jagnię będziesz ofiarował rano, a drugie jagnię pod wieczór. [40] »Przy pierwszym jagnięciu złożysz ponadto w ofierze jedną dziesiątą efy najlepszej mąki rozczynionej jedną czwartą hinu oliwy pozyskiwanej przez ubijanie, a jako ofiarę z płynów - jedną czwartą hinu wina. [41] »Drugie jagnię będziesz składał w ofierze pod wieczór. Przy jego ofiarowaniu złożysz taką samą ofiarę z pokarmów jak rano, z taką samą ofiarą z płynów - jako miłą woń, ofiarę ogniową dla PANA. [42] »Ta stała ofiara całopalna obowiązywać będzie wszystkie wasze dalsze pokolenia. Składana ona będzie przed PANEM u wejścia do namiotu spotkania, gdzie będę spotykał się z wami, aby do ciebie przemawiać. [43] »Tam będę spotykał się z synami Izraela i miejsce to będzie poświęcone przez moją chwałę. [44] »W ten sposób poświęcę namiot spotkania oraz ołtarz. Aarona zaś i jego synów poświęcę, by byli Mi kapłanami. [45] »Zamieszkam wśród synów Izraela, będę ich Bogiem. [46] »Oni zaś przekonają się, że Ja, PAN, jestem ich Bogiem, Tym, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, by mieszkać pośród nich - Ja, PAN, ich Bóg. 
«  2 Księga Mojżeszowa 28 2 Księga Mojżeszowa 29 2 Księga Mojżeszowa 30  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).