Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 30
«  2 Księga Mojżeszowa 29 2 Księga Mojżeszowa 30 2 Księga Mojżeszowa 31  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zbudujesz Mi także ołtarz do spalania kadzidła. Zrobisz go z drewna akacji. [2] »Będzie mierzył łokieć długości i łokieć szerokości, w planie więc będzie kwadratem, a jego wysokość wyniesie dwa łokcie. Rogi ołtarza stanowić z nim będą jedną całość. [3] »Pokryjesz go szczerym złotem - jego wierzch, ściany i rogi - a dookoła obwiedziesz go złotą ramą. [4] »Poniżej tej ramy przytwierdzisz mu dwa złote pierścienie, z obu stron, na przeciwległych bokach. Będą one gniazdami dla drążków, na których będzie się go przenosić. [5] »Drążki te również zrobisz z drewna akacji i pokryjesz złotem. [6] »Ołtarz umieścisz przed zasłoną, wiszącą przed skrzynią Świadectwa i przed pokrywą przebłagania, która spoczywa nad Świadectwem, gdzie będę się z tobą spotykał. [7] »Na tym ołtarzu Aaron będzie spalał wonne kadzidło. Będzie to czynił co dzień rano, przy oporządzaniu lamp, [8] »oraz pod wieczór, gdy będzie je zapalał. Stanowić to będzie stałą ofiarę z kadzidła składaną przed PANEM po wszystkie wasze pokolenia. [9] »Nie będziecie na tym ołtarzu spalali jakiegokolwiek innego kadzidła. Nie będziecie na nim składali żadnej ofiary całopalnej ani z pokarmów. Nie będziecie też na nim wylewali ofiary z płynów. [10] »Raz w roku Aaron dokona przebłagania na jego rogach. Przebłagania na nim dokonywać on będzie krwią zagrzesznej ofiary przebłagania raz w roku po wszystkie wasze pokolenia. Ołtarz ten będzie dla PANA największą świętością. [11] »PAN przemówił też do Mojżesza tymi słowy: [12] »Gdy będziesz dokonywał spisu synów Izraela, każdy z nich złoży PANU okup za swoje życie, aby nie spadła na nich podczas spisu jakaś plaga. [13] »Każdy ze spisywanych złoży zatem PANU, jako szczególną ofiarę, pół sykla według sykla świątynnego, w którym zawiera się dwadzieścia ger. [14] »Należność tę uiści każdy od dwudziestego roku życia wzwyż. [15] »Bogaty nie da więcej, a ubogi nie da mniej niż pół sykla jako należność dla PANA, na okup za swoje życie. [16] »Uzyskane w ten sposób od synów Izraela srebro pojednania przekażesz na służbę przy namiocie spotkania. Przed PANEM będzie ono dla synów Izraela pamiątką złożenia okupu za ich życie. [17] »PAN przemówił również do Mojżesza tymi słowy: [18] »Zbuduj brązową kadź wraz z brązową podstawą. Ma ona służyć do obmywań. Kadź tę ustawisz między namiotem spotkania a ołtarzem i wypełnisz ją wodą. [19] »Aaron i jego synowie będą w niej obmywać swoje ręce i swoje nogi. [20] »Będą to czynić przed swoim wejściem do namiotu spotkania, aby nie pomarli. Podobnie będą czynić przed przystąpieniem do służby przy ołtarzu, gdy będą chcieli złożyć ofiarę ogniową dla PANA. [21] »Wtedy także obmyją swoje ręce i nogi, aby nie pomarli. Aaron i jego synowie będą to czynić na mocy wiecznej ustawy - oni i ich potomstwo, po wszystkie pokolenia. [22] »PAN przemówił również do Mojżesza tymi słowy: [23] »Przygotuj sobie najlepsze pachnidła: pięćset sykli sproszkowanej mirry, dwieście pięćdziesiąt sykli - czyli połowę wcześniejszej ilości - pachnącego cynamonu, dwieście pięćdziesiąt sykli pachnącej trzciny [24] »i pięćset sykli kasji według sykla świątynnego oraz hin oliwy z oliwek. [25] »Zmieszaj te składniki zgodnie ze sztuką aptekarską i przygotuj z nich pachnący olejek do poświęcania przez namaszczanie. Niech służy on takiemu właśnie celowi. [26] »Namaścisz tym olejkiem namiot spotkania, skrzynię Świadectwa, [27] »stół i wszystkie jego przybory, świecznik i jego przybory, ołtarz kadzidlany, [28] »ołtarz całopalny i wszystkie jego przybory, kadź oraz jej podstawę. [29] »Dzięki poświęceniu tych sprzętów w taki sposób staną się one największą świętością. Cokolwiek ich dotknie, również stanie się święte. [30] »Namaścisz również Aarona oraz jego synów. Poświęceni w ten sposób staną się moimi kapłanami. [31] »Do synów Izraela powiesz natomiast: Ten olejek należy do Mnie i będzie on służył do poświęcania przez namaszczanie po wszystkie wasze pokolenia. [32] »Nie wolno go nakładać na ciało innych ludzi ani sporządzać olejku o takim samym składzie. Olejek ten bowiem jest święty - i za taki macie go uważać. [33] »Ktokolwiek przygotuje olejek o takim samym składzie lub ktokolwiek nałoży go na osobę, dla której nie jest on przeznaczony, zostanie usunięty spośród swojego ludu. [34] »PAN polecił również Mojżeszowi: Przygotuj sobie następujące wonności: żywicę, onychę, wonną galbanę i czyste kadzidło, w równych ilościach. [35] »Zmieszaj te składniki zgodnie ze sztuką aptekarską i przygotuj z nich kadzidło osolone, czyste i święte. [36] »Następnie rozetrzyj trochę tego kadzidła na proszek i ułóż go przed skrzynią Świadectwa w namiocie spotkania, gdzie będę spotykał się z tobą. Kadzidło to będzie dla was największą świętością. [37] »Kadzidła o takim składzie nie sporządzajcie dla siebie. Masz je traktować jako święte - dla PANA. [38] »Ktokolwiek sporządzi takie jak to, aby używać go jako pachnidła, zostanie usunięty spośród swojego ludu. 
«  2 Księga Mojżeszowa 29 2 Księga Mojżeszowa 30 2 Księga Mojżeszowa 31  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).