Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 31
«  2 Księga Mojżeszowa 30 2 Księga Mojżeszowa 31 2 Księga Mojżeszowa 32  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [2] »Spójrz, wezwałem imiennie Besalela, syna Uriego, syna Chura z plemienia Judy, [3] »i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, pomysłowością, rozeznaniem i zręcznością w każdym rzemiośle. [4] »Dzięki temu potrafi on obmyślić plan, zna się na pracach w złocie, srebrze oraz brązie, [5] »umie obrabiać i oprawiać kamienie, nieobca mu obróbka drewna - słowem, potrafi wykonać najbardziej kunsztowną robotę. [6] »Zauważ, że Ja także przydałem mu Oholiaba, syna Achisamacha, z plemienia Dan, a serca wszystkich zdolnych rzemieślników obdarzyłem mądrością, tak że wykonają wszystko, co ci zleciłem: [7] »namiot spotkania, skrzynię Świadectwa, pokrywę przebłagania, która ma ją okrywać, wszystkie sprzęty namiotu, [8] »stół z jego przyborami, szczerozłoty świecznik ze wszystkimi jego przyborami, ołtarz kadzidlany, [9] »ołtarz całopalny ze wszystkimi jego przyborami, kadź wraz z jej podstawą, [10] »haftowane szaty, święte szaty kapłana Aarona, szaty jego synów do służby kapłańskiej, [11] »oliwę do namaszczania, wonne kadzidło dla miejsca świętego - wykonają to dokładnie tak, jak ci przykazałem. [12] »PAN powiedział też do Mojżesza: [13] »Ty zaś przemów do synów Izraela tymi słowy: Macie pilnie przestrzegać moich szabatów. Ma to być znakiem między Mną a wami po wszystkie wasze pokolenia. Pozwoli wam to pamiętać, że Ja, PAN, jestem tym, który was uświęca. [14] »Będziecie więc przestrzegać szabatu. Jest on dla was święty. Kto go znieważy, będzie musiał umrzeć, bo każdy, kto będzie wykonywał w nim jakąkolwiek pracę, zostanie usunięty spośród swojego ludu. [15] »Sześć dni będzie można pracować, ale siódmego dnia będzie szabat, całkowity odpoczynek, dzień poświęcony PANU. Każdy, kto by w dniu szabatu wykonywał jakąkolwiek pracę, będzie musiał umrzeć. [16] »Synowie Izraela będą więc przestrzegali szabatu. Będą zachowywali szabat w kolejnych swych pokoleniach na mocy wiecznego przymierza. [17] »Między Mną a synami Izraela będzie on znakiem na wieki, gdyż w sześciu dniach stworzył PAN niebo i ziemię, a w siódmym dniu odpoczął i wytchnął. [18] »A gdy [PAN] skończył rozmawiać z Mojżeszem na górze Synaj, przekazał mu dwie tablice Świadectwa, tablice kamienne, zapisane palcem Bożym. 
«  2 Księga Mojżeszowa 30 2 Księga Mojżeszowa 31 2 Księga Mojżeszowa 32  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).