Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 34
«  2 Księga Mojżeszowa 33 2 Księga Mojżeszowa 34 2 Księga Mojżeszowa 35  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Następnie PAN polecił Mojżeszowi: Wyciosaj sobie dwie kamienne tablice, takie jak poprzednie, a wypiszę na nich słowa, które znalazły się na poprzednich tablicach potłuczonych przez ciebie. [2] »Bądź gotowy na rano. Wejdź na górę Synaj i czekaj tam na Mnie na szczycie. [3] »Niech nikt z tobą nie wchodzi. Niech też nikt nie pokazuje się na górze. Również owce i bydło niech się nie pasą na stokach. [4] »Mojżesz wyciosał więc dwie kamienne tablice, takie jak poprzednie, wstał wcześnie rano i wszedł na górę Synaj, jak mu rozkazał PAN. Kamienne tablice wziął ze sobą. [5] »Wtedy PAN zstąpił w obłoku. Oczekujący Go Mojżesz wezwał imienia PANA. [6] »PAN zaś przeszedł przed nim i ogłosił: Oto PAN! PAN! Bóg miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, [7] »Ten, który zachowuje łaskę dla tysięcy, usuwa winę, przestępstwo i grzech; nie zostawia bez kary, lecz nawiedza winę ojców na synach i wnukach - aż do trzecich i czwartych pokoleń! [8] »Mojżesz natychmiast pochylił się ku ziemi, oddał pokłon [9] »i poprosił: Jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, Panie, to zechciej pójść z nami. Owszem, to lud twardego karku, ale przebacz nasze winy i grzechy i weź nas w dziedziczne posiadanie. [10] »Wtedy Pan oznajmił: Oto Ja zawieram przymierze. Wobec całego twojego ludu dokonam cudów, jakich nie dokonano ani na ziemi, ani wśród żadnego narodu. Cały lud, wśród którego przebywasz, ujrzy dzieło PANA, ponieważ to, co będę z nim czynił, napawać będzie lękiem. [11] »Przestrzegaj tego, co Ja ci dziś nakazuję, a oto Ja wypędzę przed tobą Amorytów, Kananejczyków, Chetytów, Peryzytów, Chiwitów i Jebuzytów. [12] »Strzeż się, byś nie zawierał przymierza z mieszkańcami ziemi, do której wkroczysz. Inaczej mogliby oni stać się wśród was pułapką! [13] »Przeciwnie, zburzcie ich ołtarze, rozbijcie ich słupy, pościnajcie aszery! [14] »Nie będziesz oddawał czci innemu bogu! PAN bowiem, który ma na imię Zazdrosny, jest rzeczywiście zazdrosnym Bogiem. [15] »Nie zawieraj przymierza z mieszkańcami tej ziemi, by uprawiając nierząd czczeniem swoich bóstw i składając im rzeźne ofiary, nie zaprosili ciebie do udziału w swoich ucztach ofiarnych. [16] »Mógłbyś wtedy brać ich córki swoim synom za żony. One zaś, popełniając nierząd przy czczeniu swoich bóstw, mogłyby w ten sam nierząd wciągnąć twoich synów! [17] »Nie będziesz sobie sporządzał bogów odlewanych. [18] »Przestrzegaj Święta Przaśników! Przez siedem dni będziesz spożywał przaśniki, tak jak ci przykazałem - w oznaczonym czasie, w miesiącu Abib, gdyż w tym właśnie miesiącu wyszedłeś z Egiptu. [19] »Każdy pierworodny ma należeć do Mnie. Dotyczy to także dobytku. Każde pierworodne rodzaju męskiego ma należeć do Mnie, czy to bydlę, czy jagnię. [20] »Pierworodnego osła wykupisz jagnięciem, a jeśli go nie wykupisz, to złamiesz mu kark. Wykupisz zaś każdego pierworodnego z twoich synów - i nie pokaże się przede Mną nikt z pustymi rękami. [21] »Sześć dni będziesz pracował. Siódmego dnia odpoczniesz. Odpoczniesz nawet w czasie orki i zbiorów. [22] »Obchodzić też będziesz Święto Tygodni, to jest pierwszych zbiorów pszenicy, oraz Święto Zbiorów - na przełomie roku. [23] »Trzy razy w roku każdy mężczyzna pokaże się przed obliczem Pana, JHWH, Boga Izraela. [24] »Gdy wywłaszczę przed tobą narody i rozszerzę twoje granice, nikt nie pokusi się o twoją ziemię, gdy trzy razy w roku pójdziesz, by pokazać się przed obliczem PANA. [25] »Nie będziesz składał Mi rzeźnej ofiary z niczym, co zakwaszone - i nie pozostawisz przez noc do rana żadnej części z ofiary paschalnej. [26] »Najlepsze z pierwszych płodów twojej roli przyniesiesz do domu PANA, twojego Boga. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki. [27] »PAN też polecił Mojżeszowi: Spisz sobie te słowa, ponieważ na ich podstawie zawarłem przymierze z tobą i z Izraelem. [28] »Mojżesz przebywał z PANEM na górze przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy. Nie jadł chleba ani nie pił wody i spisał na tablicach słowa przymierza - Dziesięć Przykazań. [29] »Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, a w ręku miał dwie tablice Świadectwa, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała po rozmowie z Bogiem. [30] »Kiedy Aaron i wszyscy synowie Izraela zobaczyli promieniejącą twarz Mojżesza, bali się do niego zbliżyć. [31] »Lecz gdy Mojżesz przywołał ich, zawrócili - Aaron wraz ze wszystkimi przywódcami zgromadzenia - i Mojżesz przemówił do nich. [32] »Potem podeszli do niego pozostali Izraelici i Mojżesz przekazał im wszystko to, co oznajmił mu PAN na górze Synaj. [33] »Po rozmowie z nimi Mojżesz nałożył na twarz zasłonę. [34] »Ale ilekroć przychodził rozmawiać z PANEM, zasłonę tę zdejmował, aż do wyjścia na zewnątrz. Po wyjściu natomiast oznajmiał Izraelitom wszystko, co zostało mu przykazane. [35] »Izraelici widzieli promieniejącą twarz Mojżesza. Dlatego Mojżesz ponownie nakładał na twarz zasłonę - do czasu kolejnej rozmowy z Bogiem. 
«  2 Księga Mojżeszowa 33 2 Księga Mojżeszowa 34 2 Księga Mojżeszowa 35  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).