Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 35
«  2 Księga Mojżeszowa 34 2 Księga Mojżeszowa 35 2 Księga Mojżeszowa 36  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mojżesz zebrał całe zgromadzenie synów Izraela i powiedział do nich: Oto rzeczy, które PAN przykazuje wam czynić. [2] »Przez sześć dni wykonywać się będzie pracę, ale w siódmym dniu będziecie mieli święty szabat, całkowity odpoczynek - poświęcony PANU. Każdy, kto by w tym czasie wykonywał pracę, poniesie śmierć. [3] »W dniu szabatu nie będziecie rozpalać ognia w żadnej ze swoich siedzib. [4] »Mojżesz powiedział też całemu zgromadzeniu synów Izraela: Oto sprawa, którą przykazał PAN: [5] »Zbierzcie wśród siebie szczególny dar dla PANA. Każdy chętnego serca niech złoży, jako ten szczególny dar dla PANA: złoto, srebro, brąz, [6] »fioletową i szkarłatną purpurę, karmazyn, bisior, kozią sierść, [7] »skóry baranie barwione na czerwono, skóry garbowane, drewno akacji, [8] »oliwę do lamp, pachnidła do olejku służącego namaszczaniu oraz do wonnego kadzidła, [9] »kamienie onyksu, kamienie do oprawienia w efodzie i napierśniku. [10] »Ci natomiast spośród was, którzy znają się na rzemiośle, niech przyjdą i wykonają wszystko, co PAN polecił: [11] »przybytek, jego namiot, okrycie, haczyki, deski, poprzeczki, słupy i ich podstawy; [12] »skrzynię i jej drążki, pokrywę przebłagania, odgradzającą ją zasłonę, [13] »stół, jego drążki i wszystkie jego przybory wraz z chlebem obecności, [14] »świecznik do oświetlania, jego przybory, lampy, oliwę do oświetlania, [15] »ołtarz kadzidlany i jego drążki, olej służący namaszczaniu, wonne kadzidło, kotarę na wejście do przybytku, [16] »ołtarz całopalny i należącą do niego kratę z brązu, jego drążki i wszystkie przybory, kadź wraz z jej podstawą, [17] »osłony dziedzińca, jego słupy i ich podstawy, kotarę na bramę dziedzińca, [18] »paliki przybytku, paliki dziedzińca z ich sznurami, [19] »haftowane szaty do służby w miejscu świętym, święte szaty kapłana Aarona i szaty jego synów do pełnienia posług kapłańskich. [20] »Po tym spotkaniu z Mojżeszem całe zgromadzenie synów Izraela rozeszło się. [21] »Wkrótce jednak ludzie zaczęli wracać. Każdy chętny sercem, każdy, kogo pobudził duch, niósł szczególny dar dla PANA na budowę namiotu spotkania, na służbę, która miała tam się odbywać, i na święte szaty. [22] »Przychodzili mężczyźni i kobiety - wszyscy chętnego serca. Przynosili wisiorki, kolczyki, pierścienie, naszyjniki, złote przedmioty - każdy, kto jako ofiarę kołysaną chciał złożyć PANU złoto. [23] »Każdy też, kto znalazł u siebie fioletową lub szkarłatną purpurę, karmazyn, bisior, kozią sierść, skóry baranie barwione na czerwono lub skóry garbowane, przynosił je. [24] »Każdy w końcu, kto pragnął złożyć w szczególnym darze srebro albo brąz, przynosił je dla PANA. Podobnie czynili ci, którzy znaleźli u siebie drewno akacji do robót konstrukcyjnych. [25] »Wszystkie kobiety uzdolnione do prac ręcznych przynosiły przędzę własnego wyrobu: fiolet, szkarłat, karmazyn i bisior. [26] »Te natomiast kobiety, które poruszyło serce, najlepiej jak umiały przędły kozią sierść. [27] »Przełożeni przynosili onyks, kamienie do oprawienia w efodzie i napierśniku, [28] »pachnidła, oliwę do lamp, do olejku do namaszczania i do wonnego kadzidła. [29] »Każdy mężczyzna i kobieta pragnący przyczynić się do postępu prac, które za pośrednictwem Mojżesza polecił wykonać PAN - wszyscy ci Izraelici składali PANU swój dobrowolny dar. [30] »Wobec tego wszystkiego Mojżesz zwrócił Izraelitom uwagę: Spójrzcie - powiedział - PAN powołał imiennie Besalela, syna Uriego, syna Chura, z plemienia Judy. [31] »Napełnił go On Duchem Bożym, mądrością, pomysłowością, rozeznaniem i zręcznością w każdym rzemiośle. [32] »Potrafi on obmyślić plan, zna się na pracach w złocie, srebrze oraz brązie, [33] »umie obrabiać i oprawiać kamienie, nieobca mu obróbka drewna - słowem, potrafi wykonać najkunsztowniejszą robotę. [34] »[PAN] położył mu też na serce - jemu i Oholiabowi, synowi Achisamacha, z plemienia Dan - przyuczanie innych. [35] »Napełnił On ich wielkim talentem do wykonania wszelkich prac grawerskich, precyzyjnych, hafciarskich oraz tkackich we fiolecie, szkarłacie, karmazynie i bisiorze - słowem, do wykonania wszelkich prac wymagających szczegółowego planu. 
«  2 Księga Mojżeszowa 34 2 Księga Mojżeszowa 35 2 Księga Mojżeszowa 36  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).