Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 36
«  2 Księga Mojżeszowa 35 2 Księga Mojżeszowa 36 2 Księga Mojżeszowa 37  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Besalel więc i Oholiab, podobnie jak każdy uzdolniony człowiek, któremu PAN dał mądrość oraz pomysł na to, jak wykonać wszelką pracę związaną z przyszłą służbą w miejscu świętym, zajmą się tym wszystkim, co polecił PAN. [2] »Mojżesz wezwał zatem Besalela i Oholiaba oraz innych zdolnych ludzi, w których serce PAN włożył mądrość i którzy pałali chęcią przystąpienia do pracy. [3] »Przekazał im wszystkie szczególne dary złożone przez Izraelitów na wykonanie prac związanych z przyszłą służbą w miejscu świętym. Ludzie jednak nadal, co rano, przychodzili do niego z dobrowolnymi ofiarami. [4] »Wówczas zeszli się wszyscy mistrzowie mający wykonać prace na rzecz miejsca świętego, każdy zgodnie ze swoim rzemiosłem, [5] »i zwrócili Mojżeszowi uwagę, że lud przynosi więcej materiałów, niż potrzeba na wykonanie prac zleconych przez PANA. [6] »Dlatego Mojżesz ogłosił - co też przekazano w całym obozie - żeby ani mężczyźni, ani kobiety nie przygotowywali już szczególnych darów na rzecz miejsca świętego. Lud przestał zatem je przynosić. [7] »Rzemieślnicy mieli wszystkiego pod dostatkiem - na każdym odcinku robót - a nawet im zbywało! [8] »Wszyscy więc najzdolniejsi, każdy w swej dziedzinie, zbudowali przybytek z dziesięciu zasłon utkanych ze skręconego bisioru, z fioletowej i szkarłatnej purpury, z karmazynu, na których [Besalel] polecił artystom wyhaftować cheruby. [9] »Każda zasłona miała dwadzieścia osiem łokci długości i cztery łokcie szerokości. Wszystkie zasłony były tych samych wymiarów. [10] »Każdych pięć zasłon zostało spiętych ze sobą. [11] »W tym celu na brzegu każdej zasłony, w miejscu połączenia, [Besalel] polecił wykonać pętle z fioletu. [12] »Pięćdziesiąt pętli zrobił na jednej zasłonie i pięćdziesiąt pętli zrobił na brzegu drugiej, w miejscu spięcia zasłon, tak aby pętle były naprzeciw siebie. [13] »Do tego zrobił pięćdziesiąt złotych haczyków, spiął nimi zasłony i części przybytku połączył w jedną całość. [14] »Następnie, dla okrycia przybytku namiotem, zrobił także zasłony z koziej sierści. Zasłon takich przygotował jedenaście. [15] »Każda zasłona miała długość trzydziestu łokci i szerokość czterech. Wszystkich jedenaście było tych samych wymiarów. [16] »Pięć zasłon spięto osobno i sześć osobno. [17] »Do ich połączenia [Besalel] sporządził pięćdziesiąt pętli na brzegach spinanych zasłon, w miejscu ich spięcia. [18] »Do samego spięcia przygotował pięćdziesiąt brązowych haczyków i nimi połączył namiot w jedną całość. [19] »Zrobił też dla namiotu okrycie ze skór baranich barwionych na czerwono oraz, na wierzchu, okrycie ze skór garbowanych. [20] »Następnie przygotował dla przybytku deski z drewna akacji, by je ustawić pionowo. [21] »Każda deska mierzyła dziesięć łokci długości i półtora łokcia szerokości. [22] »Każda miała też dwa uchwyty łączące je ze sobą. Tak było w przypadku wszystkich desek przybytku. [23] »Co do ilości, na stronę południową przybytku przygotował dwadzieścia desek. [24] »Pod te dwadzieścia desek przygotował czterdzieści srebrnych podstaw, dwie podstawy pod jedną deskę, dla obu jej uchwytów, i - podobnie - dwie podstawy pod drugą deskę. [25] »Stronę północną przybytku zbudował w ten sam sposób, to jest z dwudziestu desek, [26] »dla których przygotował również czterdzieści srebrnych podstaw, po dwie podstawy pod jedną deskę. [27] »Na tylną ścianę przybytku, od zachodu, przygotował sześć desek. [28] »Dwie deski zrobił jako narożniki przybytku w dwóch jego tylnych narożach. [29] »Były one podwójne, spięte od spodu i spięte na szczycie jednym pierścieniem - tak zrobił w przypadku obu narożników. [30] »W sumie zatem było osiem desek, a ich srebrnych podstaw szesnaście, po dwie podstawy pod każdą deskę. [31] »Ściany z desek zostały usztywnione akacjowymi poprzeczkami: pięcioma z jednej strony przybytku, [32] »pięcioma z drugiej strony przybytku oraz pięcioma z tylnej, zachodniej strony przybytku. [33] »Poprzeczkę środkową zrobiono tak, że biegła środkiem wysokości desek, od jednej krawędzi ściany do drugiej. [34] »Deski [Besalel] pokrył złotem i przymocował do nich złote pierścienie, jako gniazda dla poprzeczek, które również pokrył złotem. [35] »W dalszej kolejności przygotowano zasłonę. Wykonano ją z fioletowej i szkarłatnej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru, z cherubami wyhaftowanymi ręką artysty. [36] »Do zawieszenia zasłony zrobiono cztery słupy. Wykonano je z drewna akacji i wraz z ich kołkami pokryto złotem. Słupy ustawiono na czterech odlanych w tym celu srebrnych podstawach. [37] »W końcu [Besalel] zrobił kotarę u wejścia do namiotu. Wykonano ją z fioletowej i szkarłatnej purpury, z karmazynu i skręconego bisioru, a zdobiły ją artystyczne hafty. [38] »Wykonał też pięć jej słupów wraz z ich kołkami; szczyty słupów pokrył złotem, zaopatrzył w złote klamry i przygotował dla nich pięć brązowych podstaw. 
«  2 Księga Mojżeszowa 35 2 Księga Mojżeszowa 36 2 Księga Mojżeszowa 37  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).