Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 38
«  2 Księga Mojżeszowa 37 2 Księga Mojżeszowa 38 2 Księga Mojżeszowa 39  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zrobił także ołtarz całopalny z drewna akacji. Mierzył on pięć łokci długości i pięć łokci szerokości - był kwadratowy - a jego wysokość wynosiła trzy łokcie. [2] »Na jego czterech narożnikach zrobił rogi, które stanowiły jedną całość z ołtarzem. Wszystko to pokryto brązem. [3] »Wszystkie przybory ołtarza, to jest popielnice, łopatki, misy, widełki i węglarki wykonano z brązu. [4] »Ołtarz zaopatrzono w kratę z brązu. Umieszczono ją pod obramowaniem od dołu ołtarza i sięgała ona do połowy jego wysokości. [5] »Cztery pierścienie odlane z brązu i przytwierdzone do czterech krawędzi obramowania służyły jako gniazda dla drążków. [6] »Drążki wykonano z drewna akacji i pokryto brązem. [7] »Można je było wsunąć w pierścienie na bokach ołtarza i przenosić go na nich. Ołtarz zbudowano z desek - wewnątrz był pusty. [8] »Następnie [Besalel] wykonał kadź z brązu wraz z jej brązową podstawą. Wykorzystał w tym celu brązowe zwierciadła kobiet usługujących w ustalonym porządku u wejścia do namiotu spotkania. [9] »Po tym wszystkim [Besalel] urządził dziedziniec. Po stronie południowej zasłony dziedzińca wykonane były ze skręconego bisioru i rozciągały się na długość stu łokci. [10] »Zawieszone były na dwudziestu słupach ustawionych na dwudziestu brązowych podstawach. Kołki słupów i ich klamry były srebrne. [11] »Po stronie północnej również zasłony rozciągały się na sto łokci. Zawieszone były na dwudziestu słupach zaopatrzonych w srebrne kołki i klamry, ustawionych na dwudziestu brązowych podstawach. [12] »Po stronie zachodniej zasłony rozciągały się na pięćdziesiąt łokci, na dziesięciu słupach ze srebrnymi kołkami i klamrami. [13] »Strona wschodnia mierzyła również pięćdziesiąt łokci. [14] »Zasłony części skrajnej rozciągały się na piętnaście łokci; wisiały na trzech słupach, ustawionych na trzech podstawach. [15] »Po stronie przeciwległej, czyli z jednej i z drugiej strony bramy dziedzińca, zasłony też rozciągały się na piętnaście łokci i zawieszone były na trzech słupach, stojących na trzech podstawach. [16] »Wszystkie zasłony dookoła dziedzińca wykonane były ze skręconego bisioru. [17] »Podstawy słupów były brązowe, kołki zaś słupów i ich klamry - srebrne. Szczyty słupów pokryte były srebrem i wszystkie słupy dziedzińca zaopatrzone były w srebrne klamry. [18] »Kotarę bramy dziedzińca zdobiły artystyczne hafty. Wykonano ją z fioletowej i szkarłatnej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru. Długość bramy wynosiła dwadzieścia łokci, wysokość pięć, a jej kotara zbiegała się z osłonami dziedzińca. [19] »Kotara bramy wisiała na czterech słupach pokrytych srebrem, ze srebrnymi klamrami i srebrnymi kołkami, stojących na czterech brązowych podstawach. [20] »Wszystkie paliki przybytku oraz dziedzińca wykonane były z brązu. [21] »Oto zestawienie materiałów wykorzystanych do budowy przybytku Świadectwa. Sporządzili je, na rozkaz Mojżesza, Lewici pod kierownictwem Itamara, syna kapłana Aarona. [22] »Wszystko, co PAN zlecił Mojżeszowi, wykonał Besalel, syn Uriego, syna Chura, z plemienia Judy. [23] »Współpracował z nim Oholiab, syn Achisamacha, z plemienia Dan, rytownik i planista, hafciarz obeznany z fioletową i szkarłatną purpurą, karmazynem i bisiorem. [24] »Całego złota wykorzystanego w pracach związanych z miejscem świętym, pochodzącego z ofiar kołysanych, było dwadzieścia dziewięć talentów i siedemset trzydzieści sykli, według sykla świątynnego. [25] »Srebra od objętych spisem członków zgromadzenia było sto talentów i tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć sykli, według sykla świątynnego. [26] »Stanowiło to beka, czyli pół sykla, na osobę, według sykla świątynnego, na każdego podlegającego spisowi, od dwudziestego roku życia wzwyż, w sumie od sześciuset trzech tysięcy pięciuset pięćdziesięciu mężczyzn. [27] »Ze stu talentów tego srebra odlanych było sto podstaw na użytek miejsca świętego wraz z podstawami zasłony, czyli na jedną podstawę przypadał jeden talent. [28] »Z tysiąca siedmiuset siedemdziesięciu pięciu sykli srebra [Besalel] wykonał kołki do słupów, pokrył srebrem ich wierzchy i zaopatrzył w klamry. [29] »Brązu pochodzącego z ofiar kołysanych było siedemdziesiąt talentów i dwa tysiące czterysta sykli. [30] »Z niego [Besalel] wykonał podstawy u wejścia do namiotu spotkania, brązowy ołtarz z jego brązową kratą, wszystkie przybory ołtarza, [31] »podstawy dookoła dziedzińca, podstawy bramy dziedzińca, wszystkie paliki przybytku i wszystkie paliki wokół dziedzińca. 
«  2 Księga Mojżeszowa 37 2 Księga Mojżeszowa 38 2 Księga Mojżeszowa 39  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).