Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 39
«  2 Księga Mojżeszowa 38 2 Księga Mojżeszowa 39 2 Księga Mojżeszowa 40  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Z fioletowej i szkarłatnej purpury oraz z karmazynu [pracujący pod kierunkiem Besalela znawcy rzemiosła] sporządzili haftowane szaty do służby w miejscu świętym, a w tym - zgodnie z poleceniem PANA - święte szaty dla Aarona. [2] »[Besalel] sporządził więc efod ze złota, z fioletowej i szkarłatnej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru. [3] »Złote blaszki wyklepane do jego przyozdobienia pociął na nitki, po to, by wpleść je misternie w fioletową i szkarłatną purpurę, w karmazyn oraz bisior. [4] »Efod zrobiono jako składający się z naramienników, przylegających do siebie na obu swych krańcach i połączonych w jedną całość. [5] »Przepaska efodu, stanowiąca z nim jedną całość, była również - zgodnie z poleceniem PANA - wykonana ze złota, fioletowej i szkarłatnej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru. [6] »Grawerzy obrobili kamienie onyksu, umieścili je w złotych oprawach, wygrawerowali na nich - niczym na pieczęci - imiona synów Izraela [7] »i [Besalel] umieścił je na naramiennikach efodu. Były to - zgodnie z poleceniem PANA - kamienie pamięci o synach Izraela. [8] »Dziełem artysty był też napierśnik. Podobnie jak efod, został on wykonany ze złota, z fioletowej i szkarłatnej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru. [9] »Miał kształt kwadratu, złożony był we dwoje, a mierzył piędź długości i piędź szerokości. [10] »Osadzono na nim cztery rzędy kamieni. W rzędzie pierwszym: rubin, topaz i szmaragd. [11] »W rzędzie drugim: karbunkuł, szafir i beryl. [12] »W rzędzie trzecim: opal, agat i ametyst. [13] »I w rzędzie czwartym: chryzolit, onyks i jaspis. Kamienie tego zestawu osadzone były w złotych oprawach. [14] »Było ich dwanaście, stosownie do liczby synów Izraela, których imiona - po jednym - wyryto na nich niczym na pieczęci. [15] »Na napierśniku zrobiono szczerozłote plecionki. Przypominały one sploty sznura. [16] »Następnie wykonano ze złota dwie oprawy oraz dwa pierścienie. Pierścienie przymocowano do dwóch górnych rogów napierśnika. [17] »Zrobione wcześniej plecionki połączono z pierścieniami na końcach napierśnika. [18] »Przeciwległe do nich końce plecionek przymocowano do dwóch opraw i przytwierdzono do przedniej strony naramienników efodu. [19] »Potem znów wykonano dwa złote pierścienie. Te umieszczono na dwóch rogach napierśnika od strony efodu. [20] »Kolejne dwa złote pierścienie umieszczono na dwóch naramiennikach efodu, lecz od dołu, z przedniej jego strony, tuż przy jego spojeniu, ponad przepaską efodu. [21] »Następnie związano pierścienie napierśnika z pierścieniami efodu sznurem z fioletowej purpury, tak aby napierśnik znajdował się ponad przepaską efodu i nie przesuwał się na nim - uczyniono tak, jak PAN polecił Mojżeszowi. [22] »Płaszcz pod efod, w całości, artystycznie utkano z fioletu. [23] »Otwór na głowę w środku płaszcza przypominał otwór koszuli pod pancerz, to znaczy był obwiedziony obwódką po to, by się nie rozdarł. [24] »Na dolnych brzegach płaszcza zrobiono jabłuszka granatu z fioletowej i szkarłatnej purpury oraz z karmazynu. [25] »Zrobiono ponadto szczerozłote dzwoneczki. Rozmieszczono je między jabłuszkami granatu na dolnych brzegach płaszcza, [26] »tak że dzwoneczek znalazł się pomiędzy każdym jabłuszkiem granatu na całym obwodzie płaszcza. Zrobiono tak ze względu na wymogi związane ze służbą i zgodnie z tym, jak PAN przykazał Mojżeszowi. [27] »Potem, z bisioru, artystycznie utkano tuniki - dla Aarona i dla jego synów. [28] »Z bisioru sporządzono też zawój i wiązane nakrycia głowy. Ze skręconego bisioru sporządzono lniane spodnie. [29] »Pas, artystycznie wyhaftowany, utkano ze skręconego bisioru, z fioletowej i szkarłatnej purpury oraz z karmazynu - tak, jak PAN polecił Mojżeszowi. [30] »Potem sporządzono szczerozłoty diadem, oznakę poświęcenia. Widniał na niej napis wyryty jak na pieczęci: Poświęcony PANU. [31] »Do diademu przywiązano sznur z fioletu, który pozwalał przymocować go do zawoju z jego przedniej strony. Uczyniono to tak, jak PAN polecił Mojżeszowi. [32] »W ten sposób zostały ukończone wszystkie prace nad przybytkiem namiotu zgromadzenia. Izraelici zrobili wszystko dokładnie tak, jak PAN polecił Mojżeszowi. [33] »Po wykonaniu prac przyniesiono przybytek do Mojżesza. Przyniesiono więc namiot i wszystkie jego przybory: haczyki, deski, poprzeczki, słupy i ich podstawy, [34] »nakrycie ze skór baranich barwionych na czerwono, nakrycie ze skór garbowanych, osłaniających zasłonę, [35] »skrzynię Świadectwa, jej drążki, pokrywę przebłagania, [36] »stół ze wszystkimi jego przyborami, chleb obecności, [37] »świecznik ze szczerego złota, jego lampy, lampy stawiane w rzędzie, resztę jego przyborów, oliwę do oświetlania, [38] »złoty ołtarz, oliwę do namaszczania, wonne kadzidło, kotarę wejściową do namiotu, [39] »ołtarz z brązu, jego brązową kratę, jego drążki i wszystkie jego przybory, kadź oraz jej podstawę, [40] »osłony dziedzińca, jego słupy, ich podstawy, kotarę wejściową na dziedziniec, jej sznury i paliki. Przyniesiono też wszystkie przybory do służby w przybytku, czyli w namiocie spotkania, [41] »to jest: haftowane szaty do służby w miejscu świętym, święte szaty dla kapłana Aarona i szaty dla jego synów do sprawowania posług kapłańskich. [42] »Izraelici wykonali wszystkie prace dokładnie tak, jak PAN polecił Mojżeszowi. [43] »Gdy Mojżesz obejrzał całe to dzieło, wykonane dokładnie tak, jak polecił PAN, pobłogosławił wszystkich jego wykonawców. 
«  2 Księga Mojżeszowa 38 2 Księga Mojżeszowa 39 2 Księga Mojżeszowa 40  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).