Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 40
«  2 Księga Mojżeszowa 39 2 Księga Mojżeszowa 40 3 Księga Mojżeszowa 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: [2] »W pierwszym dniu pierwszego miesiąca wzniesiesz przybytek namiotu spotkania. [3] »Ustawisz w nim skrzynię Świadectwa i przykryjesz skrzynię zasłoną. [4] »Wniesiesz stół i ułożysz na nim zastawę. Postawisz świecznik i osadzisz na nim lampy. [5] »Ustawisz przed skrzynią Świadectwa złoty ołtarz kadzidlany i zawiesisz kotarę u wejścia do przybytku. [6] »Następnie przed wejściem do przybytku namiotu spotkania ustawisz ołtarz całopalny, [7] »a między namiotem spotkania a ołtarzem ustawisz kadź i nalejesz do niej wody. [8] »Potem wytyczysz wokoło dziedziniec i zawiesisz kotarę w bramie dziedzińca. [9] »Następnie weźmiesz olej służący namaszczaniu i namaścisz przybytek ze wszystkim, co w nim jest. Poświęcisz go w ten sposób wraz ze wszystkimi jego przyborami - i stanie się święty. [10] »Namaścisz też ołtarz całopalny oraz wszystkie jego przybory i tak go poświęcisz - i stanie się świętością nad świętościami. [11] »Podobnie namaścisz kadź wraz z jej podstawą i w ten sposób ją poświęcisz. [12] »Potem przed wejście do namiotu spotkania przyprowadzisz Aarona oraz jego synów i obmyjesz ich wodą. [13] »Ubierzesz Aarona w święte szaty, namaścisz go i poświęcisz, i będzie Mi pełnił służbę kapłańską. [14] »Przyprowadzisz również jego synów i ubierzesz ich w tuniki. [15] »Namaścisz ich tak, jak namaściłeś ich ojca, i będą Mi pełnić służbę kapłańską. To namaszczenie wprowadzi ich w kapłaństwo na wieki - po wszystkie ich pokolenia. [16] »Mojżesz postąpił dokładnie tak, jak mu polecił PAN. [17] »W pierwszym miesiącu, w drugim roku, w pierwszym dniu tego miesiąca, przybytek został wzniesiony! [18] »Mojżesz wzniósł więc przybytek. Rozmieścił jego podstawy, ustawił jego deski, usztywnił je poprzeczkami, ustawił jego słupy, [19] »rozpiął nad nim namiot, przykrył go od góry - tak, jak PAN polecił Mojżeszowi. [20] »Następnie wziął Świadectwo, włożył je do skrzyni, w gniazda skrzyni wsunął drążki, przykrył ją pokrywą przebłagania [21] »i wniósł ją do przybytku. Tam zawiesił zasłonę i osłonił skrzynię Świadectwa - tak, jak PAN polecił Mojżeszowi. [22] »Na zewnątrz zasłony, od północnej strony przybytku, ustawił w namiocie spotkania stół [23] »i rozłożył na nim przed PANEM chleb - tak, jak PAN polecił Mojżeszowi. [24] »Naprzeciw stołu, od strony południowej przybytku, ustawił w namiocie spotkania świecznik [25] »i osadził na nim lampy przed PANEM - tak, jak PAN polecił Mojżeszowi. [26] »Przed zasłoną natomiast, w namiocie spotkania, ustawił złoty ołtarz [27] »i spalił na nim wonne kadzidło - tak, jak PAN polecił Mojżeszowi. [28] »Na koniec umieścił kotarę u wejścia do przybytku. [29] »Przed wejściem do przybytku, do namiotu spotkania, Mojżesz ustawił ołtarz całopalny i złożył na nim ofiarę całopalną oraz ofiarę z pokarmów - tak, jak PAN polecił Mojżeszowi. [30] »Między namiotem spotkania a ołtarzem ustawił kadź i nalał do niej wody do obmywań. [31] »Zaczerpniętą z niej wodą Mojżesz, Aaron i jego synowie obmyli swoje ręce i nogi. [32] »Obmywali się potem zawsze, ilekroć wchodzili do namiotu spotkania lub zbliżali się do ołtarza - tak, jak PAN polecił Mojżeszowi. [33] »W końcu Mojżesz ogrodził dziedziniec wokół przybytku i ołtarza, w bramie dziedzińca zawiesił kotarę - i tak dokonał dzieła. [34] »Wtedy obłok zakrył namiot spotkania. Chwała PANA napełniła przybytek! [35] »Mojżesz nie był przez to w stanie wejść do namiotu spotkania - spoczywał na nim obłok i chwała PANA napełniała przybytek. [36] »Potem, w czasie swoich wędrówek, ilekroć obłok podnosił się znad przybytku, Izraelici wyruszali w drogę. [37] »Gdy obłok nie podnosił się, nie wyruszali - aż do dnia, kiedy się podniósł. [38] »Obłok PANA unosił się tak nad przybytkiem za dnia, a ogień unosił się w nocy - na oczach całego domu Izraela, w czasie wszystkich jego wędrówek. 
«  2 Księga Mojżeszowa 39 2 Księga Mojżeszowa 40 3 Księga Mojżeszowa 1  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).