Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Przysłów » Rozdział 1
«  Księga Psalmów 150 Księga Przysłów 1 Księga Przysłów 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla Izraela. [2] »Zebrane dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia wywodów rozumu, [3] »dla pouczenia o roztropności, sprawiedliwości, sądzie i prawości, [4] »dla pogłębienia u prostych przezorności, a u młodych - poznania i rozwagi. [5] »Kto mądry, niech słucha i pomnaża zasób wiedzy, kto rozumny, niech nabywa wskazówek, [6] »by dzięki temu pojąć przypowieść i przenośnię, słowa mędrców oraz ich zagadki. [7] »Bojaźń PANA jest początkiem poznania. Głupcy pogardzają mądrością i karnością. [8] »Słuchaj, mój synu, pouczeń swego ojca i nie porzucaj nauk swojej matki. [9] »One ozdobią ci głowę niczym wieniec, a na twojej szyi będą jak naszyjnik! [10] »Gdyby, mój synu, chcieli cię zwabić grzesznicy, nie daj się nabrać ich namowom! [11] »Gdyby kusili: Urządźmy razem napad! Bez żadnych przyczyn zaskoczmy niewinnych! [12] »Wchłońmy ich żywcem niczym świat umarłych, wchłońmy w całości jak schodzących do grobu. [13] »Nagrabimy sobie wszelkich kosztowności, napełnimy łupem nasze domy -  [14] »weź swój los i rzuć go wraz z naszymi, jedna kiesa niech połączy nas wszystkich! [15] »Nie idź, mój synu, w drogę razem z nimi, trzymaj się z dala od ich ścieżki! [16] »Gdyż ich nogi biegną ku nieszczęściu, śpieszą oni, aby rozlać czyjąś krew. [17] »Próżno jednak, na przynętę, posypano ziarnem sieci, gdy patrzyły na to skrzydlate stworzenia! [18] »Oni bowiem czyhają, lecz na krew swoją własną, zasadzają się na swoje własne dusze. [19] »Ścieżki żądnych niegodziwego zysku tak się kończą: Pozbawia on życia znęconych nim chciwców. [20] »Mądrość głośno krzyczy na ulicy, podnosi swój głos na placach, [21] »woła na rogach ulic pełnych zgiełku i wygłasza mowy w miejskich bramach: [22] »Jak długo, prości, chcecie kochać prostactwo, wy, prześmiewcy, pochwalać szyderstwo, wy zaś, nierozumni, nienawidzić poznania? [23] »Zawróćcie, kiedy was ostrzegam! Przemawiam bowiem do was z głębi serca i obwieszczam wam moje słowa! [24] »Lecz ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać, wyciągałam ręce, ale nikt nie zważał, [25] »przeciwnie - porzuciliście wszystkie moje rady, nie zechcieliście przyjąć ostrzeżenia, [26] »dlatego i ja śmiać się będę z waszej klęski, wyszydzę, gdy ogarnie was strach, [27] »gdy zagłada dopadnie was jak burza, gdy nadciągnie klęska jak wichura, gdy dosięgnie was udręka i strapienie. [28] »Wtedy będą mnie wzywać, lecz im nie odpowiem, poszukiwać - ale mnie nie znajdą. [29] »Odrzucili bowiem poznanie, niczym dla nich była bojaźń PANA. [30] »Nie pragnęli słuchać mojej rady, pogardzili każdym ostrzeżeniem. [31] »Dlatego będą jedli owoce swych zabiegów i nasycą się własnymi wymysłami. [32] »Bo odstępstwo prostych ich zabija, a beztroska głupców jest ich zgubą. [33] »Kto mnie słucha, będzie żył bezpiecznie, będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. 
«  Księga Psalmów 150 Księga Przysłów 1 Księga Przysłów 2  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).