Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Przysłów » Rozdział 10
«  Księga Przysłów 9 Księga Przysłów 10 Księga Przysłów 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przypowieści Salomona. Mądry syn cieszy ojca; syn głupi jest zmartwieniem dla matki. [2] »Nie wzbogacą skarby zgromadzone niegodziwie, lecz sprawiedliwość ratuje od śmierci. [3] »Sprawiedliwego PAN nie dotknie głodem, lecz udaremni żądzę bezbożnych. [4] »Leniwa dłoń wpędza w potrzebę, ręka pracowitych - wzbogaca. [5] »Syn roztropny zbiera w lecie, lecz śpiący w czasie żniw - przynosi wstyd. [6] »Błogosławieństwa spływają na głowę sprawiedliwego, lecz usta bezbożnych kryją gwałt. [7] »Pamięć o sprawiedliwym jest błogosławieństwem, lecz imię bezbożnych pójdzie w zapomnienie. [8] »Mądre serce przyjmuje przykazania, lecz głupiec przez swe wargi upadnie. [9] »Kto postępuje nienagannie, postępuje bezpiecznie, matactwa krętacza wyjdą na jaw. [10] »Kto mruga podstępnie okiem, ten rani, a gadatliwy głupiec upadnie. [11] »Usta sprawiedliwego są krynicą życia, lecz usta bezbożnych kryją gwałt. [12] »Nienawiść wznieca spory, miłość przykrywa wszystkie nieprawości. [13] »Na wargach rozumnego można znaleźć mądrość - rózga na plecy tego, któremu brak rozumu! [14] »Mądrzy gromadzą wiedzę, a usta głupca przybliżają nieszczęście! [15] »Mienie bogatego jest jego warownym grodem, ubóstwo ubogich - ich tragedią. [16] »Praca sprawiedliwego służy życiu, dochód bezbożnego - grzechowi. [17] »Kto dba o karność, jest na drodze życia, kto gardzi karceniem, błądzi. [18] »Kto skrywa nienawiść za kłamliwymi słowami i kto roznosi oszczerstwa, jest głupi. [19] »Gdzie wiele słów, tam nie ustaje nieprawość, lecz kto powściąga swe wargi, jest rozumny. [20] »Język sprawiedliwego jest najlepszym srebrem, lecz serce bezbożnych - mało warte. [21] »Wargi sprawiedliwego pokrzepiają wielu, lecz głupcy umierają z powodu braku rozumu. [22] »Błogosławieństwo PANA wzbogaca i nie przysparza przy tym trudu. [23] »Przeprowadzić niegodziwy plan to dla głupiego niczym żart, ale rozumnych cechuje mądrość. [24] »To, przed czym drży bezbożny, dosięga go, sprawiedliwemu zaś spełnia się jego pragnienie. [25] »Gdy nadchodzi burza, zmiata bezbożnego, lecz sprawiedliwy ma fundament wieczny. [26] »Czym ocet dla zębów, a dym dla oczu, tym leniwy dla tych, którzy go posyłają. [27] »Bojaźń PANA przedłuża życie, lat życia bezbożnych jest mniej. [28] »Nadzieja sprawiedliwych przynosi radość, lecz oczekiwanie bezbożnych - zawodzi. [29] »Droga PANA to schronienie dla nienagannych, lecz tragedia dla popełniających nieprawość. [30] »Sprawiedliwy nie zachwieje się na wieki, bezbożni nie zadomowią się na ziemi. [31] »Usta sprawiedliwego owocują mądrością, język przewrotny zostanie wycięty. [32] »Wargi sprawiedliwego wyrażają dobrą wolę, lecz usta bezbożnych - przewrotność. 
«  Księga Przysłów 9 Księga Przysłów 10 Księga Przysłów 11  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).