Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Przysłów » Rozdział 12
«  Księga Przysłów 11 Księga Przysłów 12 Księga Przysłów 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Kto kocha pouczenie, ten kocha poznanie, lecz kto nienawidzi karcenia, jest prostakiem. [2] »Dobry zyskuje przychylność u PANA, lecz potępia On człowieka złych zamiarów. [3] »Dzięki niegodziwości nikt się nie ostoi, korzeń sprawiedliwych jest nie do wyrwania. [4] »Dzielna żona jest koroną swojego męża, a ta, która go zawstydza, jest jak próchnica jego kości. [5] »Zamiary sprawiedliwych skupiają się na prawie, przywództwo bezbożnych - na oszustwie. [6] »Słowa bezbożnych to czyhanie na krew, lecz usta prawych są dla nich samych ratunkiem. [7] »Bezbożni zostaną powaleni i wyginą, lecz dom sprawiedliwych ocaleje. [8] »Chwali się człowieka stosownie do roztropności jego ust, człowiek chwiejny spotyka się z pogardą. [9] »Lepszy niedoceniany, którego stać na sługę, niż zarozumiały, któremu brak na chleb. [10] »Sprawiedliwy troszczy się o potrzeby swojego bydła, lecz ludzie bezbożni są okrutni. [11] »Kto uprawia swą rolę, syci się chlebem, a kto gna za marnościami, temu brak rozumu. [12] »Pragnieniem bezbożnego jest łup niegodziwych, lecz korzeń sprawiedliwych puszcza pędy. [13] »Przestępstwo warg jest pułapką dla złego, sprawiedliwy zaś wyjdzie z nieszczęścia. [14] »Z owocu ust człowiek nasyca się dobrem, a dokonania jego rąk wrócą do niego. [15] »Droga głupiego jest, według niego, prosta, mądry natomiast słucha rady. [16] »Głupiec jeszcze tego samego dnia daje wyraz niechęci, lecz roztropny nie odpowiada na zniewagę. [17] »Kto głosi prawdę, wyraża słuszność, świadek fałszywy szerzy oszustwo. [18] »Nierozważny w słowach może przeszyć jak miecz, lecz język mądrych leczy. [19] »Szczere wargi będą trwać na zawsze, lecz język kłamliwy tylko przez chwilę. [20] »Podstęp tkwi w sercu knujących zło, radość - u doradców pokoju. [21] »Sprawiedliwego nie zniszczy żadna nieprawość, u bezbożnych zaś - kłopotów pełno. [22] »Wargi kłamliwe są ohydą dla PANA, sprawiają Mu przyjemność ci, którzy postępują uczciwie. [23] »Człowiek roztropny ukrywa swoją wiedzę, lecz serce głupców rozgłasza głupotę. [24] »Ręka pracowitych będzie rządziła, a leniwych - odrabiała pańszczyznę. [25] »Zmartwienie w sercu człowieka przygnębia go, lecz dobre słowo - rozwesela. [26] »Sprawiedliwy wypytuje swojego bliźniego, lecz bezbożnych gubi ich droga. [27] »Leniwy nawet nie zaczyna polowania, bogactwo przypada pracowitym. [28] »Na ścieżce sprawiedliwości panuje życie, kręte drogi wiodą do śmierci. 
«  Księga Przysłów 11 Księga Przysłów 12 Księga Przysłów 13  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).