Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Przysłów » Rozdział 13
«  Księga Przysłów 12 Księga Przysłów 13 Księga Przysłów 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mądry syn trwa przy pouczeniach ojca, szyderca jest nieposłuszny mimo upomnienia! [2] »Z owocu swoich ust człowiek spożywa dobro, lecz pragnieniem niewiernych jest przemoc. [3] »Kto strzeże swoich ust, chroni swoje życie, kto jest gadatliwy, temu biada! [4] »Leniwy? Wiele sobie życzy, lecz nic nie posiada. A pracowity? Ten będzie nasycony. [5] »Sprawiedliwy nienawidzi fałszywej mowy, bezbożny zaś roznosi przykre wieści i przynosi wstyd. [6] »Sprawiedliwość strzeże postępujących nienagannie, lecz niegodziwość rujnuje grzesznika. [7] »Jeden udaje bogatego, choć nic nie posiada, inny udaje biednego, choć ma wiele bogactw. [8] »Bogactwo bywa okupem za życie człowieka. A ubogi? Ten nie słyszy pogróżek. [9] »Światło sprawiedliwych cieszy blaskiem, lecz lampa bezbożnych gaśnie. [10] »Pycha wywołuje tylko spór, lecz u tych, którzy korzystają z rady, jest mądrość. [11] »Bogactwo, które łatwo przyszło, maleje; kto je gromadzi pracowitą ręką, temu go przybywa. [12] »Przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból, pragnienie spełnione jest drzewem życia. [13] »Kto gardzi Słowem, od tego żądają poręki, kto szanuje przykazanie, temu to wynagrodzą. [14] »Nauka mędrca jest źródłem życia - pozwala uniknąć sideł śmierci. [15] »Zdrowy rozsądek zapewnia przychylność, postępowanie niewiernych - ciągłą dolegliwość. [16] »Roztropny zawsze kieruje się poznaniem, a głupiec - obnosi się z głupotą. [17] »Bezbożny poseł wtrąca w nieszczęście, ale wierny posłaniec jest lekarstwem. [18] »Porzucających karność czeka ubóstwo i hańba, kto zważa na karcenie, będzie szanowany. [19] »Spełnione pragnienie jest balsamem dla duszy, lecz porzucanie zła jest ohydą dla głupców. [20] »Kto przestaje z mędrcami, mądrzeje, lecz kto się brata z głupcami - niszczeje. [21] »Grzeszników ściga nieszczęście, sprawiedliwych - nagradza dobro. [22] »Dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom, majątek grzesznika przypadnie sprawiedliwemu. [23] »Obsiany ugór biednych to dostatek żywności, ale i to przepadnie, gdy zabraknie prawa. [24] »Kto oszczędza rózgi, krzywdzi swojego syna, ten, kto go kocha, trzyma go w karności. [25] »Sprawiedliwy je, by zaspokoić głód, ale brzuch bezbożnych nigdy nie ma dość. 
«  Księga Przysłów 12 Księga Przysłów 13 Księga Przysłów 14  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).