Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Przysłów » Rozdział 14
«  Księga Przysłów 13 Księga Przysłów 14 Księga Przysłów 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mądrość kobiet buduje ich dom, lecz głupota własnoręcznie go burzy. [2] »Kto postępuje w sposób prawy, dowodzi szacunku dla PANA, kto postępuje przewrotnie, gardzi Nim. [3] »Mowa głupiego to rózga na jego pychę, ale mędrców strzegą ich wargi. [4] »Gdzie nie ma bydła, tam puste spichlerze, silne zwierzę w zaprzęgu to obfite zbiory. [5] »Wierny świadek nie kłamie, świadek fałszywy zionie kłamstwem. [6] »Szyderca szuka mądrości, lecz jej nie znajduje, dla rozumnego jednak poznanie jest łatwe. [7] »Stroń od towarzystwa człowieka głupiego, nie pogłębisz przy nim swojego poznania. [8] »Mądrością roztropnego jest poznanie Jego drogi, głupotą niemądrych - zwiedzenie. [9] »Nierozumni lekceważą swoją winę, prawi natomiast wykazują dobrą wolę. [10] »Tylko sam człowiek zna swoją własną gorycz, nikt też nie jest w stanie dzielić jego radości. [11] »Dom bezbożnych będzie zniszczony, lecz namiot prawych rozkwitnie. [12] »Niejedna droga wydaje się człowiekowi prosta, w końcu jednak okazuje się drogą do zguby. [13] »Nawet roześmianych może boleć serce, a końcem radości może być zmartwienie. [14] »Człowiek przewrotny doświadcza skutków swojego postępowania, podobnie jak uczciwy skutków swojego. [15] »Naiwny wierzy każdemu słowu, roztropny rozważa swoje posunięcia. [16] »Mądry jest ostrożny i odwraca się od zła, głupi zaś lekkomyślny i zbyt pewny siebie. [17] »Człowiek porywczy popełnia głupstwa, a podstępny jest nienawidzony. [18] »Prości dziedziczą głupotę, a roztropnych wieńczy poznanie. [19] »Źli pokłonią się dobrym, bezbożni również - u drzwi sprawiedliwych. [20] »Ubogiego nienawidzi nawet własny bliźni, wielbicieli bogatego jest wielu. [21] »Kto gardzi swoim bliźnim, grzeszy, szczęście sprzyja tym, którzy litują się nad ubogimi. [22] »Czy nie błądzą ci, którzy obmyślają niegodziwość? Lecz łaska i wierność nie opuści planujących dobro. [23] »Każdy trud przynosi zysk, poprzestawanie na słowach - pewną biedę. [24] »Koroną mędrców jest bogactwo, tragedią głupców - głupota. [25] »Prawdomówny świadek ocala ludzkie życie, oszust jedynie zionie kłamstwem. [26] »W bojaźni PANA człowiek ma mocne oparcie, będzie ono schronieniem jeszcze dla jego dzieci. [27] »Bojaźń PANA to źródło życia, dzięki niej unika się sideł śmierci. [28] »Znaczenie króla łączy się z liczebnością jego ludu, gdzie zabraknie ludzi, tam książę upada. [29] »Cierpliwy jest bardzo roztropny, porywczy - promuje głupotę. [30] »Spokój serca to dla ciała życie, zazdrość jest jak próchnica kości. [31] »Kto gnębi nędzarza, lży jego Stwórcę, czci Go ten, kto się lituje nad biednym. [32] »Bezbożny upada przez własną niegodziwość, a jego śmierć jest dla sprawiedliwego ratunkiem. [33] »W sercu rozumnego gości mądrość, czy we wnętrzu głupców da się ją rozpoznać? [34] »Sprawiedliwość podnosi naród, lecz grzech jest hańbą ludów. [35] »Król jest łaskawy dla roztropnego sługi, na tego, który przynosi wstyd, spada jego gniew. 
«  Księga Przysłów 13 Księga Przysłów 14 Księga Przysłów 15  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).