Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Przysłów » Rozdział 2
«  Księga Przysłów 1 Księga Przysłów 2 Księga Przysłów 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jeśli posłuchasz, mój synu, moich słów i zachowasz przy sobie przykazania, [2] »nadstawiając swoje ucho na mądrość, nakłaniając swe serce do badania; [3] »jeśli zechcesz zawezwać rozum i ku rozsądkowi skierujesz swój głos; [4] »jeśli będziesz ich szukał jak srebra i poszukiwał jak skarbów ukrytych, [5] »wtedy pojmiesz sens bojaźni PANA i dojdziesz do poznania Boga. [6] »Ponieważ to PAN daje mądrość, od Niego pochodzi poznanie i zrozumienie, [7] »On zachowuje zwycięstwo dla prawych, niczym tarczą osłania nienagannych, [8] »chcąc w ten sposób chronić ścieżki prawa i zabezpieczyć drogę swoich wiernych. [9] »Wtedy też zrozumiesz, na czym polega sprawiedliwość i sąd oraz prawość - i pojmiesz każdy dobry szlak, [10] »ponieważ w twoje serce wstąpi mądrość i poznanie będzie miłe twojej duszy, [11] »rozwaga będzie czuwać nad tobą, a myślenie będzie ciebie chronić. [12] »To cię będzie strzec od niegodziwej drogi i od ludzi mówiących przewrotnie, [13] »od tych, którzy porzucają ścieżki prawa, aby chodzić drogami ciemności; [14] »od tych, którzy lubią popełniać niegodziwość, rozmiłowanych w tym, co złe i przewrotne; [15] »od ludzi, których ścieżki są kręte, od rozbitków przez swe własne czyny. [16] »To cię będzie strzec również od cudzej kobiety, od obcej, której łatwo przychodzą piękne słowa, [17] »która porzuciła towarzysza młodości i zapomniała o przymierzu ze swym Bogiem -  [18] »bo jej dom chyli się ku śmierci, na jej szlakach czyhają duchy zmarłych. [19] »Żaden z jej gości od niej nie powraca, nie dociera już na ścieżki życia. [20] »Chodzi o to, byś podążał drogą dobrych i strzegł ścieżek ludzi sprawiedliwych. [21] »W ziemi bowiem zamieszkają prawi i pozostaną w niej ludzie nienaganni. [22] »Bezbożni natomiast będą wytępieni, a niewiernych wykorzenią z ziemi. 
«  Księga Przysłów 1 Księga Przysłów 2 Księga Przysłów 3  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).