Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Przysłów » Rozdział 20
«  Księga Przysłów 19 Księga Przysłów 20 Księga Przysłów 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wino to szyderca, piwo - bijatyka; postępuje niemądrze, kto się nimi upija. [2] »Gniew króla jest jak pomruk lwa, kto waży się go drażnić, naraża się na śmierć. [3] »Chwałą człowieka jest nie wdawać się w spory, tylko głupcy lubią się sprzeczać. [4] »Leń w jesieni nie orze pod zasiew. Pyta o plon w czasie żniw, a tu plonu brak! [5] »Plany w ludzkim sercu są jak głęboka woda, ten jednak, kto rozumie bieg spraw, umie jej naczerpać. [6] »Ludzi jest wielu i każdy twierdzi, że jest dobry, ale kto znajdzie człowieka niezawodnego? [7] »Sprawiedliwy zawsze postępuje nienagannie, szczęśliwe są po nim jego dzieci. [8] »Król zasiadający na sędziowskim tronie przenika swym spojrzeniem wszelkie zło. [9] »Któż może powiedzieć: Oczyściłem swe serce i jestem już czysty od grzechu? [10] »Dwojakie odważniki i dwojaka miara - jedno i drugie są ohydą dla PANA. [11] »Głównie po uczynkach poznaje się, czy młody człowiek jest z charakteru czysty i prawy. [12] »Ucho, które słyszy, i oko, które widzi - jedno i drugie stworzył PAN. [13] »Nie kochaj spania, abyś nie zubożał, miej otwarte oczy, a będziesz zawsze syty. [14] »Niewiele to warte, niewiele! - mówi nabywca. Lecz gdy odchodzi, przechwala się zakupem. [15] »Istnieje złoto i przeróżne perły, lecz rzeczą najcenniejszą są roztropne wargi. [16] »Bierz szatę od tych, którzy ręczą za obcych, ich zastaw na poczet cudzoziemców. [17] »Smakuje człowiekowi chleb zdobyty cudzym kosztem, potem jednak jego usta są pełne piasku. [18] »Dzięki radzie plany się udają, prowadź zatem wojnę pod dobrym dowództwem. [19] »Gaduła krąży po ludziach i zdradza tajemnice, nie zadawaj się zatem z plotkarzem. [20] »Kto przeklina ojca i matkę, tego lampa w najgłębszej ciemności zgaśnie. [21] »Dziedzictwo na początku szybko zdobyte, przy końcu nie spotka się z błogosławieństwem. [22] »Nie mów: Odpłacę za zło! Oczekuj PANA, a On się za tobą ujmie. [23] »Dwojakie odważniki są ohydą dla PANA, a fałszywe szale są rzeczą niedobrą. [24] »PAN kieruje krokami mężczyzny, jak ma człowiek zrozumieć swoją drogę? [25] »Wpada w pułapkę ten, kto pochopnie ślubuje i zastanawia się dopiero po złożeniu ślubów. [26] »Mądry król odsiewa bezbożnych, traktuje ich jak zboże na klepisku. [27] »Ludzkie tchnienie jest lampą PANA, On bada wszystkie tajniki wnętrza. [28] »Króla strzegą łaska i wierność, na łasce opiera on swój tron. [29] »Pięknem młodzieńców jest ich siła; ozdobą starców - siwizna. [30] »Sińce i razy służą zmazaniu zła, rany oczyszczają zakamarki wnętrza. 
«  Księga Przysłów 19 Księga Przysłów 20 Księga Przysłów 21  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).