Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Przysłów » Rozdział 21
«  Księga Przysłów 20 Księga Przysłów 21 Księga Przysłów 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Serce króla w ręku PANA jest jak strumień wody - kieruje On nim, dokąd chce. [2] »Każda droga wydaje się człowiekowi prosta, lecz tym, który bada serca, jest PAN. [3] »Troskę o sprawiedliwość i prawo PAN ceni bardziej niż ofiarę. [4] »Wyniosłe spojrzenie i zarozumiałe serce to lampa bezbożnych - lecz nie prowadzi do celu. [5] »Zamysły pracowitego zapewniają dostatek; każdy, kto działa w pośpiechu, na pewno skończy w biedzie. [6] »Gromadzenie skarbów za pomocą kłamstwa to marność, za którą gonią poszukiwacze śmierci. [7] »Rozbój bezbożnych odbija się na nich samych, gdyż nie chcą stosować prawa. [8] »Droga winnego jest kręta; czysty postępuje prostolinijnie. [9] »Lepiej mieszkać gdzieś w kącie na poddaszu niż z kłótliwą kobietą we wspólnym domu. [10] »Bezbożny pożąda tego, co złe, bliźni nie znajdzie w jego oczach łaski. [11] »Gdy karzą szydercę, prosty mądrzeje, gdy pouczają mądrego, nabiera wiedzy. [12] »Sprawiedliwy postępuje roztropnie względem domu bezbożnych - kieruje nieszczęście na nich samych. [13] »Kto zatyka ucho na krzyk ubogiego, też będzie kiedyś wołał - i mu nie odpowiedzą. [14] »Dar przekazany w ukryciu uśmierza gniew, a prezent z zanadrza - nawet największą złość. [15] »Sprawiedliwy cieszy się, gdy stosują prawo, na nieprawych natomiast pada wtedy strach. [16] »Kto zbacza z drogi rozsądku, spocznie wśród cieni zmarłych. [17] »Kto kocha zabawy, będzie żył w potrzebie; kto lubi wino i wonne olejki, nie wzbogaci się. [18] »Okupem za sprawiedliwego jest bezbożny, a za prawych - odstępca. [19] »Lepiej mieszkać na pustyni niż z kobietą kłótliwą i gderliwą. [20] »Pod dachem mędrca znajdziesz skarby i olejki, u nierozumnego nie - bo wszystko przejada. [21] »Kto pragnie sprawiedliwości i łaski, ten znajdzie życie, sprawiedliwość i chwałę. [22] »Mędrzec potrafi wkroczyć do grodu najwaleczniejszych i rozbroić umocnienia, na których polegano. [23] »Kto strzeże swoich ust i języka, strzeże własnej duszy od udręk. [24] »Zuchwały i butny ma na imię szyderca, działa on z nadmiaru pychy. [25] »Pragnienie zabija leniwego, gdyż jego ręce nie są chętne do pracy. [26] »Dzień po dniu chciałby spełniać swe pragnienia, sprawiedliwy natomiast daje - i nie odmawia. [27] »Ofiara bezbożnych jest obrzydliwością, tym bardziej, gdy towarzyszą jej niewłaściwe motywy. [28] »Świadek fałszywy zginie, ostatnie słowo powie ten, kto słucha. [29] »Bezbożny przybiera zuchwałą minę, lecz prawy zabezpiecza sobie drogę wyjścia. [30] »Przed PANEM nie ostoi się ani mądrość, ani rozum, ani rada. [31] »Konia przygotowują na dzień bitwy, ale zwycięstwo należy do PANA. 
«  Księga Przysłów 20 Księga Przysłów 21 Księga Przysłów 22  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).