Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Przysłów » Rozdział 3
«  Księga Przysłów 2 Księga Przysłów 3 Księga Przysłów 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nie zapominaj, synu, mej nauki i niech twe serce przestrzega mych przykazań, [2] »bo one przedłużą ci dni i lata życia i na pewno pogłębią twój pokój. [3] »Niech cię nie opuszcza łaska ani prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz na tablicy swego serca, [4] »a znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga oraz w oczach ludzi. [5] »Zaufaj PANU z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie; [6] »licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki! [7] »Nie uważaj się sam za mądrego, bój się PANA oraz stroń od zła! [8] »To przyniesie uzdrowienie twemu ciału i przywróci rześkość twoim kościom. [9] »Czcij PANA darami swego mienia, najlepszą cząstką wszystkich swych dochodów, [10] »wówczas twoje spichrze będą wypełnione, a twoje tłocznie opływać będą w moszcz. [11] »Nie odrzucaj, mój synu, pouczenia PANA i nie obrzydzaj sobie Jego przestróg, [12] »bo kogo PAN kocha, tego karci jak ojciec swego ukochanego syna. [13] »Szczęśliwy człowiek, który posiadł mądrość, który nabył zdolności myślenia, [14] »bo mądrość niesie korzyść większą niż srebro, a jej zdobycie - przewyższa wartość złota; [15] »jest cenniejsza od najdroższych pereł i nie dorówna jej nic z twoich skarbów. [16] »W prawej ręce dzierży długie życie, w lewej zaś - bogactwo i chwałę. [17] »Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki niosą pokój. [18] »Jest drzewem życia dla swych miłośników, kto się jej trzyma, dostępuje szczęścia. [19] »PAN dzięki mądrości posadowił ziemię, Jego myśl dała początek niebu, [20] »Jego wiedza otworzyła otchłanie i sprawiła, że obłoki kapią rosą. [21] »Nie trać, mój synu, rozsądku i rozwagi, niech ci nie znikną z pola widzenia, [22] »one zapewnią życie twojej duszy, a na twojej szyi posłużą za ozdobę. [23] »Wtedy będziesz bezpieczny na swej drodze i ochronisz swe nogi od potknięcia. [24] »Na spoczynek udasz się bez lęku, a gdy zaśniesz, twój sen będzie słodki. [25] »Nie będziesz się bał nagłych strachów ani nieszczęść, gdy spadają na bezbożnych, [26] »gdyż PAN będzie twoją ufnością, będzie strzegł twojej nogi od potrzasku. [27] »Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, o ile to leży w twojej mocy. [28] »Nie każ bliźniemu przybyć jutro, jeśli możesz jego prośbę spełnić dziś. [29] »Nie knuj zła przeciwko bliźniemu, kiedy czuje się u ciebie bezpieczny! [30] »Nie wszczynaj z nikim sporu bez powodu, gdy nie wyrządził ci nic złego. [31] »Nie zazdrość człowiekowi porywczemu, nie obieraj żadnej z jego dróg, [32] »gdyż odstępca budzi w PANU obrzydzenie, w Jego radzie zasiadają tylko prawi. [33] »Na domu bezbożnych ciąży klątwa PANA, błogosławi On siedzibom sprawiedliwych. [34] »O ile z szyderców On szydzi, o tyle pokornym okazuje przychylność. [35] »Mądrzy dziedziczą chwałę, lecz głupcy ściągają hańbę. 
«  Księga Przysłów 2 Księga Przysłów 3 Księga Przysłów 4  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).