Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » Księga Przysłów » Rozdział 8
«  Księga Przysłów 7 Księga Przysłów 8 Księga Przysłów 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mądrość woła z całej mocy i rozum wydaje swój głos! [2] »Mądrość stanęła na wzgórzach, przy drogach, na skrzyżowaniach -  [3] »woła przy bramach, u wylotu z miast, w wejściach, na ruchliwych szlakach: [4] »Ludzie, wołam do was, słuchajcie! Synowie ludzcy, oto i mój głos: [5] »Bądźcie przezorni, wy prości! Niemądrzy, nabierzcie rozumu! [6] »Wyjawiam rzeczy szlachetne, moje wargi mówią o tym, co prawe, [7] »podniebienie daje wyraz prawdzie, niegodziwość jest ohydą dla mych ust. [8] »Sprawiedliwe są wszystkie moje słowa, nie ma w nich żadnej przewrotności. [9] »Wszystkie one są proste dla rozumnych, prawe dla tych, którzy posiedli wiedzę. [10] »Ceńcie moje pouczenia ponad srebro, a wskazania - ponad szczere złoto! [11] »Mądrość bowiem jest lepsza niż perły, nie dorówna jej żadna z rozkoszy! [12] »Ja, mądrość, mieszkam z przezornością, dociekam motywów działania. [13] »Bojaźń PANA to nienawiść do zła! Nienawidzę pychy, wyniosłości, złych dróg życia i przewrotnych warg. [14] »U mnie rada, u mnie zdrowy rozsądek; ja mam rozum i u mnie jest moc! [15] »Dzięki mnie panują królowie, władcy stosują sprawiedliwość, [16] »Dzięki mnie rządzą książęta i wszyscy sprawiedliwi sędziowie. [17] »Kocham tych, którzy mnie kochają, każdy, kto mnie szuka - znajduje. [18] »Przy mnie jest bogactwo i chwała, trwałe dobra i sprawiedliwość. [19] »Mój owoc przewyższa szczere złoto, moje plony są lepsze od srebra. [20] »Chodzę ścieżką sprawiedliwości, idę samym środkiem drogi prawa -  [21] »kto mnie kocha, odziedziczy majątek, jego skarbce napełnię dobrami! [22] »PAN mnie posiadł na początku swojej drogi, jako pierwsze ze swych przedwiecznych dzieł. [23] »Zostałam utkana przed wiekami, na początku, przed powstaniem ziemi. [24] »Gdy mnie zrodzono, otchłań nie istniała, nie było źródeł - nie toczyły wód. [25] »Zostałam zrodzona, zanim powstały góry, zanim uniosły się wierzchołki wzgórz, [26] »zanim stworzył ziemię, otwarte jej przestrzenie, zanim powstał świat ze swoich pierwszych grud. [27] »Gdy tworzył niebo? Byłam tam! Także gdy nad otchłanią zataczał swój krąg, [28] »gdy w górze wzmacniał obłoki i tworzył źródła w otchłani, [29] »gdy morzu wytyczał granice - tak, że wody strzegą Jego rozkazu - gdy żłobił fundamenty ziemi. [30] »Byłam przy Nim mistrzynią, Jego rozkoszą codziennie, igrając przy Nim cały czas, [31] »tańcząc po świecie, na Jego ziemi, mając za rozkosz ludzi. [32] »Otóż teraz słuchajcie mnie, synowie: Szczęśliwi ci, którzy strzegą moich dróg! [33] »Słuchajcie pouczenia, bądźcie mądrzy, radzę, nie odrzucajcie go! [34] »Szczęśliwy człowiek, który mnie słucha, czuwając u moich drzwi co dnia, pilnując progów moich bram! [35] »Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał przychylność u PANA. [36] »Ale ten, kto mnie lekceważy, zadaje gwałt własnej duszy: wszyscy, którzy mnie nienawidzą, kochają śmierć. 
«  Księga Przysłów 7 Księga Przysłów 8 Księga Przysłów 9  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).